krokus  

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań prowadzących w Polsce działalność na temat Germańskiej, które korzystają z obcych źródeł, zamiast z oryginalnych tekstów doktora Hamera

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Nauka przyrodnicza

 

 

"...W nowym rozumieniu medycyny, organizm traktowany jest całościowo, jako jedność psychiki, mózgu i organów. Psychika rozumiana jest jako zespół wszystkich funkcji dotyczących zachowania się i przeżywania konfliktów. Mózg, jako komputer sterujący funkcjami zachowania się i przeżywaniem konfliktów. Organy, jako miejsca ukazywania się wszystkich tych wydarzeń...

dr med. mgr teol. Ryke Geerd Hamer

Czym właściwie jest Germańska Nowa Medycyna

(artykuł  z czasów, kiedy odkrycie to nosiło jeszcze tę nazwę - obecna nazwa Germańska Heilkunde)

W odróżnieniu od obowiązującej medycyny, Germańska Nowa Medycyna jest empiryczną nauką przyrodniczą opierającą się na 5-ciu empirycznie odkrytych, biologicznych prawidłowościach, które w każdym pojedynczym przypadku zachorowania znajdują potwierdzenie zarówno u człowieka, jak i u ssaka w ogólności. Jak każda nauka przyrodnicza, nie potrzebuje żadnych dogmatów, żadnych hipotez, czy tzw. statystycznych prawdopodobieństw.

Germańska Nowa Medycyna jest jasna i logiczna, zrozumiała oraz łatwa do prześledzenia dla każdego przeciętnego człowieka. Jest podporządkowana prawom przyczynowym logiki nauk przyrodniczych. Nie znajdują w niej miejsca takie określenia, jak materialistyczna, utopijna czy metafizyczna.

Istnieje wiele zjawisk w naturze, których nie rozumiemy. Wówczas nazywamy je zjawiskami metafizycznymi zamiast pojmowanymi przez rozum. W rzeczywistości jednak, nie mieliśmy i nie mamy, dla tzw. fenomenów metafizycznych, żadnego „klucza”, który umożliwiłby nam ich zrozumienie.  I tak np. przez wiele tysięcy lat błyskawice i grzmoty były dla nas „siłami metafizycznymi”. Odkrycie praw, według których te elektryczno-fizyczne zjawiska zachodzą oraz - co za tym idzie - ich zrozumienie, nie spowodowało, że straciły one na ważności. Te zjawiska, wcześniej uważane przez nas za cuda, czy też fenomeny, rozumiane jako wyraz boskiej siły (bóg grzmotów) nabrały dla nas, poprzez ich zrozumienie, większego znaczenia. W międzyczasie ilość tych niezrozumiałych, czy niewytłumaczalnych fenomenów bardzo się powiększyła.

My medycy, życzyliśmy sobie zawsze nauki, która opierałaby się na metodach i prawidłowościach nauk przyrodniczych. Dokładnie mówiąc, właściwie zawsze uważaliśmy się za przedstawicieli nauk przyrodniczych. Niestety, rzeczywistość wyglądała często inaczej. Opieraliśmy się na zbyt wielu hipotezach, w które musieliśmy wierzyć. W celu udowodnienia najśmielszych stwierdzeń dopuszczano nawet  mieszanie różnych hipotez. Takie postępowanie było bardzo złudne. Tym czego nam brakowało, to prawdziwych biologicznych prawidłowości, takich jakie funkcjonują w naukach przyrodniczych.

W chwili obecnej dzielimy medycynę na „medycynę narządów” i „psycho-medycynę”, czyli psychiatrię, czy  psychologię. Taki podział jest absurdem w oczach lekarzy Germańskiej Nowej Medycyny. Psychiki nie wolno traktować oddzielnie. Każdy organizm funkcjonuje w trzech płaszczyznach równocześnie: w psychice, w mózgu i w narządzie, a wszelkie procesy   przebiegają w nich zawsze  synchronicznie!

Jak można krótko scharakteryzować Germańską Nową Medycynę?

Germańska Nowa Medycyna jest całkowitą odwrotnością dotychczasowej medycyny. Ponieważ medycyna szkolna, medycyna uczniów, oprócz zbioru przeróżnych faktów, nie dysponuje wiedzą o biologicznych prawidłowościach, według których przebiegają wszystkie tzw. choroby, w związku z tym korzysta z 5000 głównych oraz 1000 dodatkowych hipotez. Statystyka jest metodą, na której współczesna medycyna opiera się do dziś.

Dopiero Germańska Nowa Medycyna, po raz pierwszy w historii medycyny, posługuje się Biologicznymi Prawami, według których przebiegają wszystkie nasze “zachorowania”. W rzeczywistości nie są to żadne choroby, ale nieodzowne procesy biologiczne z występującymi w nich fazami aktywności i regeneracji, które są konieczne, ażeby z ich pomocą, w naturalnych ramach, móc poradzić sobie ze spadającymi na nas życiowymi trudnościami - „konfliktami biologicznymi”.  Sam „konflikt biologiczny” jest czymś “dobrym”, jest dla nas biologiczną szansą. Nareszcie jesteśmy w stanie widzieć chorobę w synoptycznym zestawieniu: w płaszczyźnie duchowej(psyche), mózgowej i organicznej, z uwzględnieniem 5-ciu Praw Natury. Po raz pierwszy medycyna staje się sztuką dla lekarza - posiadającego zdrowy rozsądek i ciepłe ręce.
Germańskiej Nowej Medycyny nie można już zatrzymać. Również nie uda się zatrzymać, rozwijającego się razem z nią, nowego sposobu myślenia. Nareszcie zakończy się najgorsza forma ludzkiego zniewolenia, polegająca na całkowitym wyobcowaniu się  ze swojej własnej natury,  z samego siebie.  Strach - zrodzony wskutek  utraty naturalnej ufności w siebie samego  i swoje ciało oraz wskutek zaniechania instynktownego wsłuchiwania się w mowę własnego organizmu - utraci podstawy do istnienia.

Wraz ze zrozumieniem zależności istniejących pomiędzy psychiką i ciałem, pacjent zaczyna również rozumieć irracjonalność strachu wywołanego diagnozą i przewidywaniem „nieuniknionych” zagrożeń. Zaczyna rozumieć, że te domniemane niebezpieczeństwa, dopiero wskutek złej prognozy, zyskują swój zabójczy  potencjał, ponieważ w nie wierzy i zaczyna się ich bać,  co w konsekwencji  przyczynia się do kolejnych zmian na płaszczyźnie narządowej.     

Zakończy się również, raz na zawsze, władza lekarzy nad pacjentem,  którą  mają tylko dlatego, ponieważ pacjent, w dalszym ciągu jeszcze, boi się “wyniszczającego jego ciało - raka” ze “zżerającymi  ciało - przerzutami”. 

Lekarze będą musieli oddać odpowiedzialność - której zresztą, tak naprawdę nigdy nie mieli, bo z naturalnych przyczyn, mieć jej nie mogli - z powrotem w ręce pacjenta. Germańska Nowa Medycyna może oznaczać prawdziwą wolność, ale tylko dla tych, którzy ją naprawdę zrozumieją!

Odkrycia opisane w Germańskiej Nowej Medycynie traktuję jako spuściznę  mojego zmarłego syna Dirka. W następstwie jego śmierci sam niegdyś zachorowałem na raka. Zarządzam tą spuścizną i ze szczerego serca chciałbym ją udostępnić wszystkim cierpiącym pacjentom, żeby z jej pomocą mogli przejść przez swoją chorobę i dojść do zdrowia. 

Dr med. Ryke Geerd Hamer

Czujesz się zdrowy?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Materiały z seminariów

do zalogowania potrzebujesz tylko hasło