Przydatnym uzupełnieniem do tego tematu jest prezentacja na temat: "Medycyna szkolna i jej paradygmat"