Niniejszy film został wyprodukowany przez prowadzącą wocławskie Koło Studyjne.
Serdecznie podziękowania za tę pracę.
Film ten przedstawia w skrócie tematy omawiane na spotkaniach wrocławskiego Koła w 2015 roku.