krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Cykl seminaryjny wiosna 2019

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Imię *
Nazwisko *
Ulica, nr domu *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *
Identyfikator Skype
Jestem dostępna/dostępny na Skype w czasie:

Uwaga! Seminarium I cyklu wiosennego 2019 odbędzie się wyjątkowo dopiero w czerwcu.

Wybierz termin:


Zobacz wstęp do I-go stopnia: kliknij tutaj

Seminarium I stopnia *
(3 dni) 14., 15., 16. 06. 2019 (10:00-15:30)

Seminarium II planowane jest na 11.,12.,13.10.2019

W seminarium II-go stopnia mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci I-go stopnia, którzy zaliczyli kolokwium z materiału I-go stopnia na  6 tygodni przez terminem II stopnia.


Seminarium III stopnia planowane na 17.,18.,19.04.2020 

W seminarium III-go stopnia mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci II-go stopnia po zaliczeniu kolokwium z zakresu II-go stopnia najpóźniej 6 tygodni przed terminem III stopnia.


Zgłaszam uczestnictwo osób *
jedna
dwie
więcej
Uczestnictwo w seminarium *
brałam/brałem udział
nie brałam/nie brałem udziału
Oświadczam, że znam *
tematykę Germańskiej i chcę ją zgłębić
Oświadczam, że *
zapoznałam/zapoznałem się z zakładką “ważne od tego zacznij“

Link do ważne od tego zacznij!

Nagrania audio i video są w trakcie seminarium niedozwolone.

Uczestnikowi lub absolwentowi seminarium, który zajmuje się "terapią" i wiąże swoją działalność z wiedzą Germańskiej, zostanie zablokowany dostęp do materiałów na portalu.

 

Przyjmuję do wiadomości,że *
Program Edukacyjny przeznaczony jest zasadniczo dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Proforms
Reload

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 100 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni wiedzy Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium