krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Dlaczego nie można się zarejestrować


Zasadniczym i podstawowym warunkiem, umożliwiającym korzystanie na codzień  z  odkrytych przez doktora Hamera biologicznych praw,  jest  dokładne poznanie ich istoty oraz  systematyczne autodydaktyczne zgłębianie tej wiedzy.  Jest to wprawdzie tylko pierwszy, ale zasadniczy krok.

W tym celu od ponad 10 lat stoi do dyspozycji  wszystkim zainteresowanym nasz portal ze szczegółowymi informacjami.

Po dziesięciu latach istnienia Programu Edukacyjnego Germańskiej w Polsce, z przykrością stwierdzamy, że  tylko niewiele  osób wyraża zainteresowanie głębszym  jak i systematycznym poznaniem istoty odkrytych przez doktora Hamera zależności. (przyp.: doktor Hamer używa ostatnio w zamian  nazwy Germanische  Heilkunde. Pracujemy obecnie nad trafnym przetłumaczeniem tego określenia na język polski)
Przypuszczalnie „ziarenko” Germańskiej musi jeszcze poczekać  na „odpowiednią glebę”.
Dlatego zdecydowaliśmy się zmienić zasady dostępu do szczegółowych informacji. 
Od zaraz do odwołania internauci nie będą mogli już więcej korzystać ze szczegółowych danych (np. na temat organów + tabela) znajdujących się na naszym portalu. Dostęp do wszystkich informacji będą posiadały jedynie osoby naprawdę zainteresowane głębszym poznaniem tej wiedzy.
Tak długo, jak długo nie ma na rynku polskim żadnej pozycji książkowej przedstawiającej w zrozumiały sposób odkryte przez doktora zależności, zainteresowani tą wiedzą są zdani na teksty zawarte na ninijszym portalu .  Aby prowidłowo móc zinterpretować nomenklaturę Germańskiej oraz opisywane zależności, ważny jest udział w seminariach i w systematycznych spotkaniach Kół Studyjnych.
Wyłącznie w oparciu o naszą witrynę wiele osób posiadło wiedzę Germańskiej fragmentarycznie, pobieżnie, niedokładnie i świadomie lub nieświadomie przekazują  ją  w zniekształconej, czy niekompletnej formie dalej, a zdarza się również, że dopasowują ją do prowadzonej przez siebie działalności terapeutycznej (i to bez zaliczenia nawet jednego stopnia seminarium).
Poza tym kopiowane i adaptowane są  również znajdujące się na stronie grafiki, mimo zastrzeżenia ich praw do kopiowania, czyli, że są kopiowane bez podania źródła.

Z powyższych powodów zmieniamy zasady dostępu do strony.

Nauczeni doświadczeniami minionych 10 lat doszliśmy do przekonania, że nie można wykorzystywać tej wiedzy w życiu codziennym, jeżeli nie zna się  rzetelnie wszystkich zależności. Osoby szukające pomocy, które nie znają powiązań biologicznych odkrytych przez doktora Hamera, są systematycznie narażane na przeżywanie dodatkowych DHS-ów i nawet nie mają świadomości, że coś takiego się z nimi dzieje. Poza tym same "pakują się" w sytuacje, które z daleka omijałby człowiek wyposażony w zdrowy rozsądek i wiedzę Germańskiej.
Po zapoznaniu się z dostępnymi informacjami na portalu osoby go odwiedzające mają być może wrażenie, że posiadły już całą wiedzą i wystarczy, że będą stosować się do znajdujących się pomiędzy wierszami pośrednich wskazówek doktora, albo wystarczy już żeby wywiesić przy na drzwiach swojego gabinetu terapeutycznego szyld „Lecznica według Germańskiej”. Pomijam już niebezpieczeństwo błędnej interpretacji pojęć, co jest możliwe i często się zdarza oraz konieczności uwzględniania komplikacji procesu wagotonicznego po długotrwałej aktywności konfliktu, lub w momencie  „przerywania” fazy pcl nawrotami aktywności konfliktu biologicznego.
W końcu portal udostępnia tylko pisane słowo, które nigdy nie zastąpi seminarium.
Czytelnicy w początkowym etapie wiedzy proszą często o wyjaśnienia na drodze mailowej. A ja nie jestem w stanie i nie mam na to czasu, żeby w mailu "powielać" materiał z seminarium.
Bez prawidłowego oszacowania potencjalnych niebezpieczeństw (między innymi: np. syndrom cewki zbiorczej, czy zakończenie konstelacji schizofrenicznej w przypadku, gdy jeden z konfliktów rewirowych trwał długo w aktywności) nie można stosować wiedzy Germańskiej.
A już na pewno nie można wówczas zdać się wyłącznie na biologię, w  nadziei, że jakoś to „sama załatwi”. Takie nastawienie powoduje więcej szkód, jak korzyści.
Seminaria są organizowane właśnie w celu wyjaśnienia tych wszystkich zależności oraz rozwiewania wątpliwości, rodzących się podczas poznawania tej wiedzy!
Dlatego zdecydowaliśmy się udostępniać szczegółowe informacje na temat odkrytych przez doktora Hamera Praw Natury  wyłącznie osobom, które rzeczywiście zainteresowane są  rzetelnym poznaniem tej wiedzy.       
Należą do nich absolwenci cyklów seminaryjnych Germańskiej  (I, II i III stopień)  oraz prowadzący  Koła Studyjne.  
Wiedza odkryta przez doktora Hamera jest zbyt doniosła i ważna dla każdego z nas, żeby  zajmować się nią tylko powierzchownie.
Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka  się ze zrozumieniem.
 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 21 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium