Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Uczymy się dla siebie
krokus  

Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

Obserwujemy zjawisko polegające na bezgranicznej lekkomyślności: istnieją osoby w Polsce, które krótko po wstępnym zapoznaniu się z Germańską prowadzą "terapię" i "diagnostykę", rzekomo według tej wiedzy.

Rozpoczynanie działalności terapeutycznej lub dydaktycznej po zapoznaniu się z portalem germanska.pl, czy po udziale w spotkaniach seminaryjnych jest dużym niebezpieczeństwem dla bliźnich.

Trudno jest w takim zachowaniu dostrzec intencje związane z niesieniem pomocy. Wygląda na to, że jest ono podyktowane wyłącznie motywami zarobkowymi. Doświadczenie nasze pokazuje, że ten brak odpowiedzialności jest tragiczny w skutkach.

Dlatego jeszcze raz przypominamy, że

każdy uczy się Germańskiej wyłącznie dla siebie!

Chcesz korzystać z Germańskiej, to musisz być sam/sama dla siebie ekspertem tej wiedzy!

Nauka Germańskiej, to długoletni, trzytorowy proces poznawania:

  1. rzetelne poznawanie na drodze mentalnej (teoretyczna nauka wiedzy Germańskiej),
  2. rzetelne i bezkompromisowe rozwijanie empatii w stosunku do siebie samego (szczere rejestrowanie własnych odczuć)
  3. codzienne zbieranie doświadczenia w oparciu o praktyczne weryfikowanie odkrycia doktora Hamera na samym sobie.

Germańska to wiedza na poziomie uniwersyteckim. Nie można jej w żadnym wypadku uprościć, czy skrócić.

Ze smutkiem i jednocześnie przerażeniem obserwujemy jednak takie tendencje.

Zobacz również: ważna informacja

 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 69 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium