Przemowa dr Hamera podczas "habilitacji" 1998

Farsa nazwana habilitacją w Trnawie 1998 roku. Fragment wypowiedzi doktora Hamera.