krokus  

Czego dowiem się na seminariach

Wszystkie zagadnienia omawiane na seminariach Germańskiej, są bogato ilustrowane przy pomocy komputerowych animacji na dużym ekranie oraz objaśnione w przystępny i zrozumiały sposób. Seminarium prowadzi Ewa Leimer

Seminarium I -  uczestnicy dowiedzą się kim jest doktor R. G. Hamer oraz na czym polega wyjątkowość jego odkryć, zebranych pod nazwą Germańska Heilkunde. Na pierwszym stopniu jest głębiej omawiana istota odkrycia doktora Hamera,diametralnie różniącego się od dotychczasowego pojmowania tzw.choroby, czy wręcz przeczy podstawom i praktykom dzisiejszej medycyny. Odkryte przez doktora Hamera Prawa Natury, klarownie wyjaśnią, jak bardzo jesteśmy jednością duchowo-fizyczną oraz w jaki sposób nasze odczucia determinują tzw. choroby (z wyjątkiem zatruć, skutków skrajnego niedożywienia i efektów urazu). Poza tym uczestnicy poznają mapę mózgu, którą doktor Hamer usystematyzował oraz zapoznają się z typową reakcję każdej z trzech typów tkanek na różnorodne treści odczuciowe, co w rezultacie skutkuje organicznymi zmianami. A więc dowiadują się jaka histologiczna część narządu zostanie w konsekwencji dotknięta zmianami oraz jaki jest tego sens.
Absolwent I-go stopnia seminarium Germańskiej Heilkunde rozpoznaje jak sensownie funkcjonują żywe organizmy i jak wielką pomyłką było dotychczasowe domniemanie, że choroby przydarzają się na skutek niewyjaśnionych pomyłek Natury.

Zobacz wstęp do pierwszego stopnia

Seminarium II - omawiany jest temat mechanizmów samozachowawczych, w jakie Natura wyposażyła nasze organizmy, z uwzględnieniem budowy histologicznej (listków zarodkowych) poszczególnych części narządów.

Uczestnicy dowiadują się, że każda nazywana dzisiaj przez medycynę "choroba" (z wyjątkiem zatruć, skutków skrajnego niedożywienia i urazów) to fragment Sensownego Biologicznego Specjalnego Programu Natury. Obserwowane objawy pochodzą albo z fazy aktywnej, albo z fazy wagotonicznej. Absolwet/absolwentka II stopnia będzie w stanie przewidzieć objawy, jakie  nastąpią w przebiegu SB-u, jeżeli dotknięta nimi osoba osiągnie Konfliktolizę. Będzie mógł/mogła przyporządkować konkretne objawy do konkretnych narządów, będzie umiał/umiała przyporządkować je do fazy SBS-u oraz będzie wiedział/wiedziała jakie podejmować działania w stosunku do siebie, aby organizm mógł bez przeszkód realizować rozpoczęty proces...
Odkrywają zagadkę powstawania i znaczenia biologicznego oraz celowości biologicznej różnych tzw. nowotworów, czy "raków"- jak np. raka piersi, białaczki, łuszczycy, utraty wzroku, alergii i wielu innych "chorób".

Dzięki tej wiedzy, absolwent/absolwentka II stopnia będzie mógł/mogła ze zrozumieniem i w spokoju, znosić różne objawy "chorobowe" oraz będzie w stanie podejmować mądre decyzje dotyczące ew. własnej terapii.
Seminarium III - poświęcone jest omówieniu (rzeczywistych) przyczyn, rozmaitych zaburzeń psychicznych: od tych lżejszych (np. wypalenie uczuciowe, skłonność do konfabulowania, itd...) aż do najcięższych (depresja, mania, bulimia, zmiana orientacji seksualnejautyzm, zaniki pamięci, schizofrenia, itd...). Uczestnicy III stopnia dowiadują się dlaczego w dzisiejszych czasach, tego typu problemy dotykają tak wiele osób.  
Wiedza, przedstawiona podczas I-go i II-go stopnia seminarium jest tutaj niezbędna. Bez niej nie można zrozumieć odkrytych przez doktora Hamera zależności biologicznych, tłumaczących tzw. konstelacje, stanowiące główną część III stopnia.

Tzw. zaburzenia, czy też choroby psychiczne, są wykluczone z dzisiejszej "organicznej medycyny". Tzw. chorobami psychicznymi zajmują się specjaliści sztucznie stworzonej specjalizacji medycznej, zwanej psychiatrią lub jej pokrewną, psychologią.
W dalszym ciągu  w medycynie szkolnej zakłada się,  że mózg, to jeden z narządów... a nie główny komputer sterujący całym organizmem...
Na seminarium III stopnia uczestnicy dowiadują się nie tylko jak powstają i czym są zaburzenia i choroby psychiczne ale również skąd biorą się upośledzenia umysłowe".

 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium