krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Dlaczego powstała nowa nazwa Germanische Heilkunde (Germańska Heilkunde)

Niektóre wyrażenia i definicje wymagały zaktualizowania. Było to konieczne z wielu powodów. Swego czasu zmuszony byłem zaprzestać używania pierwszej nazwy Nowa Medycyna, ponieważ pojawiły się osoby, które zaczęły tego określenia nadużywać dla swoich celów: np. Nowa Medycyna Homeopatii, Nowa Medycyna rabina Lorenza, Nowa Medycyna Alby, Nowa Medycyna Meta Medycyny...

Dlatego wówczas zdecydowałem się zmienić nazwę na Germańska Nowa Medycyna®. Nota bene zmiana ta przysporzyła mi niemało wrogów oraz niekiedy była przyczyną nieporozumień.. Ale wraz z tą zmianą zostało wykreowane określenie, którego nikt już nie odważył się wykorzystywać...

Osobiście w nazwie tej podobał mi się tylko jej pierwszy człon, a mianowicie Germańska. Wielu dzisiaj nazywa Germańską Nową Medycynę® krótko: „Germańska”.
Jak się zastanowić, to właściwie po 30-tu latach Germańska Nowa Medycyna® wcale nie jest już taka NOWA. Jednocześnie uważam, że w międzyczasie nazwa ta przestała do końca odpowiadać treści, która jest w niej zawarta. Nie oznacza to jednak, że pożegnałem się całkowicie z tą nazwą. W tekstach naukowych i innych będę w dalszym ciągu jej używał.
Istnieje jednak jeszcze jeden decydujący powód do jej zaktualizowania:

Nazwa „MEDYCYNA” i wraz z nią określenie „lekarz” - w obliczu masowego morderstwa w stosunku do nieżydowskich pacjentów, z pobudek (wywodzącego się z Talmudu) religijnego szaleństwa, które jest niesłychanym przestępstwem - nie nadaje się do stosowania w powiązaniu z moją Germańską. Stało się to po prostu niemożliwe.

Lekarze-sługusy, którzy pomagają w realizacji tego przestępstwa, nie mają już dzisiaj żadnej wymówki w stylu: „To winni są tylko żydowscy szefowie-onkolodzy, my tutaj nie mamy nic do powiedzenia”. O, nie. To masowe morderstwo na ludziach nie mogłoby być realizowane bez pomocy sługusów medy-cyników. Duża część tej grupy zawodowej sama się zdyskwalifikowała na zawsze.
Dlatego stworzyłem nowe określenie:

Die Germanische Heilkunde

To wyrażenie wydaje mi się być jeszcze wolne od tych ohydnych, masowych morderców medycyny szkolnej i jej medy-cyników.

Termin Germanische Heilkunde jest wspaniałym określeniem. Łączy słowo Germanische (Germańska), jako symbol wolności, prawdomówności i wartości związanych ze znaczeniem rodziny, z obydwoma członami drugiego słowa: Heil = heil (całość, zdrowie), hell (jasny) und heilig (święty) oraz Kunde = künden (ogłaszać nowinę) und kundig (posiadający wiedzę), ale również sztuka.

Wszystkie te częściowe określenia łączą się w cudowny harmonijny sposób w jedno całościowe pojęcie: Germanische Heilkunde.

Wzmianka: nie sposób jest przetłumaczyć drugiego elementu tej nazwy na język polski. Wszelkie próby adekwatnego przetłumaczenia nie udały się. Z tego powodu zdecydowaliśmy się pozostać przy oryginalnej nazwie tego członu: Heilkunde.

Natomiast, splamione w międzyczasie określenie LEKARZ, którego używaliśmy w odniesieniu do osób wykonujących ten zawód, możemy zastąpić w Germanische Heilkunde (Germańskiej Heilkunde) cudownym wyrażeniem Heilkundiger lub Heilkundige, co możnaby w przybliżeniu przetłumaczyć na: niosący wieść o zdrowiu, posiadający wiedzę o zdrowiu (z uwzględnieniem, że heil w języku niemieckim oznacza również coś świętego).

Nie ma bardziej czystej i rzetelnej nazwy dla Germańskiej i jej Heilkundigen jak ta. Teraz chodzi o to, aby to określenie przepełnione było prawdomównością, humanitaryzmem, kwalifikacjami i przysięgą Hipokratesa. A nie przysięgą Maimonidesa, którą w bezgranicznej głupocie składają dzisiejsi medy-cynicy.

Uniwersytet Sandefjord postawił sobie za cel kształcenie właśnie takich Heilkundigen: niosących wieść o zdrowiu, posiadających wiedzę o zdrowiu - pamiętając, że heil w języku niemieckim oznacza również coś świętego.

Medycyna szkolna ze swoimi masowymi zabójstwami i zabójcami powinna przejść do przeszłości. Nowe pokolenie rzetelnych, uczciwych Heilkundigen musi zrobić wszystko, żeby nareszcie zakończył się mord chemioterapią, czy przy użyciu czipa.

Dr Hamer

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium