krokus  

Koło Studyjne Online

W spotkaniach KOŁA mogą brać udział wyłącznie uczestnicy i absolwenci naszego Programu Edukacyjnego

Witam wszystkich "Germańczyków"!

Powstało Koło Studyjne Online, jako rozszerzenie naszego Programu Edukacyjnego. Od teraz każdy absolwent - jeżeli ma wydajne łącze internetowe i zainstalowany program Skype - może uczestniczyć w tych spotkaniach niezależnie od miejsca swojego zamieszkania.
Zadaniem Koła Studyjnego jest nie tylko ugruntowywanie wiedzy w zakresie przerobionego na seminariach materiału oraz uzupełnienie jej dodatkowymi informacjami, które z braku czasu nie zostały przekazane, albo umknęły słuchaczowi podczas stacjonarnego spotkania.

Glównym celem tej formy samokształcenia jest
osiągnięcie umiejętności biegłego posługiwania się wiedzą w tak zaawansowanym stopniu,
żeby móc samemu  przeprowadzać analizy objawów widocznych
w płaszczyźnie narządowej oraz mózgowej (czyli sprawdzanie własnych wniosków z tomografią komputerową mózgu).

Tę umiejętność może każdy nabyć!

 

Spotkanie dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej trzech absolwentów (z każdego stopnia) zgłosi swój udział

Spotykamy się w grupach:

Grupa I: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci I-go stopnia:  materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go stopnia

GrupaII: drugi poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci II-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go i II-go stopnia

Grupa III: trzeci poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go i III-go stopnia

Grupa IV:czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia

Jest to projekt pilotażowy. W trakcie jego realizacji może dojść do zmiany terminów.
Aby móc uczestniczyć w spotkaniu wystarczy zgłosić swój udział, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.


 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 159 gości oraz 2 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium