Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Koło Studyjne Online
krokus  

Koło Studyjne Online

Witam wszystkich "Germańczyków"!

Powstało Koło Studyjne Online, jako rozszerzenie naszego Programu Edukacyjnego. Od teraz każdy absolwent - jeżeli ma wydajne łącze internetowe i zainstalowany program Skype - może uczestniczyć w tych spotkaniach niezależnie od miejsca swojego zamieszkania.
Zadaniem Koła Studyjnego jest nie tylko ugruntowywanie wiedzy w zakresie przerobionego na seminariach materiału oraz uzupełnienie jej dodatkowymi informacjami, które z braku czasu nie zostały przekazane, albo umknęły słuchaczowi podczas stacjonarnego spotkania.

Glównym celem tej formy samokształcenia jest osiągnięcie umiejętności biegłego posługiwania się wiedzą podczas prawidłowo przeprowadzanej analizy objawów.

Aby móc uczestniczyć w spotkaniu wystarczy zgłosić swój udział, wysyłając zgłoszenie z naszego portalu.

 

Spotykamy się w grupach:

Grupa I: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci I-go stopnia:  materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go stopnia

GrupaII: drugi poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci II-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go i II-go stopnia

Grupa III: trzeci poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go i III-go stopnia

Grupa IV:czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia


Jest to projekt pilotażowy. W trakcie jego realizacji może dojść do zmiany terminów.


 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 68 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium