krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy Germańskiej

Celem naszej działalności w ramach kształcenia w Germańskiej Wiedzy, jest przekazywanie w nieskażonej postaci odkrycia doktora Hamera. Wszelkie "mieszanie" wiedzy Germańskiej z jakimiś alternatywnymi "terapiami" albo wykorzystywanie tylko jej fragmentów przez jakieś alternatywne kierunki, jest niedopuszczalne. Takie postępowanie jest wręcz przestępstwem, gdyż wówczas odkryte przez doktora Hamera zależności dotyczące funkcjonowania istot żywych, o których mówi Germańska, pozbawione zostają spójności, a co najważniejsze: znowu powstaje uzależnienie od tzw. terapeuty.
Tymczasem Germańska wiedza uwalnia od tej zależności.

„Pacjent jest kierownikiem, szefem całego postępowania terapeutycznego! Celem każdej terapii jest pomóc pacjentowi w zrozumieniu przez niego wszystkich biologicznych zależności dotyczących jego zachorowania. Pacjentowi, który przez swoje najbliższe otoczenie wprowadzany jest w nieustanną panikę, trudno jest bronić się przy pomocy wiedzy o Germańskiej NOWEJ MEDYCYNIE® tak długo, jak długo nie jest ona obowiązującą medycyną."

dr med. mgr teol. Ryke Geerd Hamer

Tylko dzięki spójności, jaką ta wspaniała wiedza posiada, dzięki temu "ponad zdeterminowanemu"  systemowi, wiedza ta staje się niezawodnym instrumentem "w rękach" każdego; każdego pacjenta, czy każdego wspomagającego go koordynatora (Heilkundiger).

Nasz Program Kszatałcenia jest prowadzony przede wszystkim z myślą o osobach, które nie mają żadnych niepokojących objawów (znajdują się w stanie tzw. zdrowia). Tylko takie osoby mogą w spokoju ducha, bez strachu i paniki, przyswoić tę wiedzę. Kto ją zrozumiał i wchłonął, nie przestraszy się już diagnozy lekarskiej...

Mimo, że niniejsza strona internetowa zawiera obszerne informacje na temat odkrycia dr Hamera, to uczestnictwo w przynajmniej jednym pełnym cyklu seminaryjnym odbywającym się w ramach realizowanego w Polsce Programu Kształcenia, jest z kilku przyczyn nieodzowne. Między innymi dlatego, że:

  1. podczas seminarium przekazywane zostają aktualne informacje, których nie ma na stronie,

  2. każdy uczestnik korzysta z metodycznego, przystępnie opracowanego materiału, na podstawie którego łatwiej jest mu zrozumieć przekazywane informacje,

  3. uczestnik ma możliwość otrzymać "na gorąco" odpowiedzi na nurtujące go pytania,

  4. każdy absolwent otrzymuje dostęp do materiałów i kolokwiów online. Te ostatnie pomagają mu ocenić stopień opanowania zaliczonego materiału

  5. każdy uczestnik i absolwent Programu Kształcenia może brać udział w regularnych spotkaniach online, podczas tych ćwiczeń materiał jest pogłębiany i  analizowane są szczegółowo konkretne przypadki pod kątem praktycznego wykorzystania Germańskiej wiedzy.

Wszystkim uczestniczącym w seminarium życzymy dużej porcji ciekawości, dociekliwości i "głodu" wiedzy. One są potrzebne w poznawaniu tego ważkiego i cudownego odkrycia. Życzymy Wam, żebyście mogli  zrozumieć i "zainhalować" tę wiedzę tak, aby stała się ona dla Was sama przez się zrozumiała, jak powietrze, którym oddychacie.

Jak zdobędziecie pewność, że odkryte przez doktora Hamera Prawa są takim samym pewnikiem, jak np. wschód czy zachód słońca, to wówczas pozbędziecie się strachu przed chorobą... 

Ważne!

Seminaria Germańskiej nie mają na celu kształcenia terapeutów,
ani nie są miejscem konsultacji dla osób chorych!

Zapamiętaj! Każda terapia jakiejkolwiek tzw. choroby, której przyczyny nie są znane, ma z konieczności charakter eksperymentalny i określenie "naukowo uznana" jest nieprawdą! Germańska Heilkunde, w przeciwieństwie do obecnie panującej medycyny (w której tłumi się, albo stara likwidować objawy), zna przyczyny wszystkich Specjalnych Programów, czyli SBS-ów (Germańska nie odnosi się do skutków zatrucia, urazów i skrajnego niedożywienia)

Nagrania audio i video podczas seminariów i wykładów są niedozwolone. 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 26 gości oraz 2 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium