krokus  

Ćwiczenia online dla absolwentów

W spotkaniach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy i absolwenci naszego Programu

Witam wszystkich "Germańczyków"!

Jeżeli masz wydajne łącze internetowe i zainstalowany program Skype oraz jesteś absolwentem naszego Programu Kształcenia w Germańskiej - możesz uczestniczyć w spotkaniach online, niezależnie od miejsca Twojego zamieszkania.
Zadaniem tych spotkań jest ugruntowywanie wiedzy w zakresie przerobionego na seminariach materiału oraz uzupełnienie jej dodatkowymi informacjami, które z braku czasu nie zostały przekazane, albo umknęły słuchaczowi podczas stacjonarnego spotkania.

Glównym celem tej formy samokształcenia jest
osiągnięcie umiejętności biegłego posługiwania się wiedzą w tak zaawansowanym stopniu,
żeby móc samemu  przeprowadzać analizy objawów widocznych
w płaszczyźnie narządowej oraz mózgowej (czyli sprawdzanie własnych wniosków z tomografią komputerową mózgu).

Tę umiejętność może każdy nabyć!

 

Spotkanie dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej trzech absolwentów (z każdego stopnia) zgłosi swój udział

Spotykamy się w grupach:

Grupa I: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci I-go stopnia:  materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go stopnia

GrupaII: drugi poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci II-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go i II-go stopnia

Grupa III: trzeci poniedziałek każdego miesiąca o godz.20h

absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go i III-go stopnia

Może dojść do zmiany terminów z uwagi na dni świąteczne.
Aby móc uczestniczyć w spotkaniu wystarczy zgłosić swój udział, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Uczestniczący w ćwiczeniach online proszeni są o zaopatrzenie się z słuchawki.
One znacznie polepszają jakość akustycznego połączenia.

Z góry dziękuję za przychylne potraktowanie tej prośby.

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium