krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Twoje materiały do nauki i dostęp do kolokwium

Absolwenci naszego Programu Edukacyjnego mają możliwość korzystania z materiałów, przy pomocy których mogą lepiej przyswoić wiedzę. Dlatego tylko osoby, które zaliczyły konkretne stopnie otrzymują dane dostępu umożliwiające otwarcie stron prowadzących do slajdów z tego konkretnego spotkania seminaryjnego.
Ten otrzymany login jest ważny rok. Myślimy, że ten okres wystarczy, żeby na ich podstawie sporządzić sobie osobiste notatki.
Poza tym mamy nadzieję, że te materiały pomogą w przygotowaniu się do kolokwium, którego zaliczenie jest warunkiem udziału w następnym stopniu seminarium.

 UWAGA! 

Materiały seminaryjne są przeznaczone wyłącznie do oglądania. Wszelka manipulacja w kierunku prób kopiowania grafik prowadzi do atomatycznej utraty sesji. Naturalnie można się ponownie zalogować, ale jeżeli z powodu prób kopiowania materiałów, utrata połączenia z serwerem nastąpi trzy razy, to login zostanie zablokowany na jedną godzinę. Po trzykrotnym zablokowaniu loginu użytkownik traci hasło i może ubiegać się ponownie o jego otrzymanie, ale z wyjaśnieniem dlaczego jego prawo dostępu wygasło.

Z góry dziękujemy za zrozumienie tego zaostrzenia korzystania z chronionych prawem autorskim materiałów doktora Hamera i zapraszamy do nauki. W tym celu kliknij na wybrany klawisz poniżej.

Twoje materiały do nauki

Twoje kolokwium

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 39 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium