krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

"Skuteczność" chemioterapii

Nowe wyniki badań! Skuteczność chemioterapii według badań prowadzonych przez 20 lat, wynosi 2,2% !

W czasopiśmie Clinical Oncology  ukazał się niedawno artykuł australijskich profesorów, pt.: The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies. Autorzy przedstawiają dane dotyczące skuteczności chemioterapii, zebrane na podstawie badań przeprowadzonych w Australii i w USA  na przestrzeni ostatnich 20 lat. Wyniki tych badań są, łagodnie ujmując, druzgocące.

Mimo, że jak wynika z tych badań, skuteczność chemioterapii w Australii wynosi zaledwie 2,3%, a w USA jeszcze mniej, bo  zaledwie 2,1% (procentualna lość pacjentów, którzy po chemioterapii przeżyli 5 lat) w dalszym ciągu przekonuje się pacjentów chorych na raka, żeby korzystali z chemioterapii.

W Australii w badaniach brało udział 72.964, a w USA 154.971 pacjentów, korzystających z chemioterapii. A więc nikt nie może tutaj twierdzić, że badania te opierają się zaledwie na garstce pacjentów i dane te w związku z tym są nieistotne.

Autorzy stawiają słuszne pytanie, jak to jest możliwe, żeby terapia, która daje tak małe szanse na przeżycie, wykazywała w satystystykach tak wysoki obrót.

Jeszcze wyraźniej widać fiasko tej "terapii", jeżeli przyglądniemy się jej wątpliwej skuteczności w poszczególnych rodzajach raka (na przestrzeni ostatnich 20-tu lat). 

Od 1985 roku w Stanach Zjednoczonych skuteczność chemioterapii jest równa zeru przy następujących nowotworach:

Rak trzustki
Mięsak
Czerniak złośliwy
Rak jajnika
Prostata
(W przypadku prostaty przeanalizowanych zostało w USA ponad 23.000 przypadków).
Rak nerek
Rak pęcherza
Guzy mózgu
Szpiczak mnogi

Ale nawet tzw. „sukcesy” chemioterapii są więcej jak wątpliwe. W przypadku raka piersi suksesy leczenia wynosiły 1,4%, przy raku jelita 1,0%, a w przypadku raka żołądka 0,7%. Na te badania wydano miliardy dolarów, które kasowały przede wszystkim duże organizacje zajmujące się rakiem.
Każdego logicznie myślącego człowieka powinny te dane przynajmniej zastanowić... Zgadnijcie z jaką reakcją mamy za to do czynienia? Dokładnie z odwrotną , stara się nas przekonać, że w ostatnich dziesięcioleciach postąpiono słusznie... w tej sytuacji utrata twarzy oznaczałaby całkowitą porażkę. (Koniec cytatu)

Na następnej stronie znajdziesz dokładne dane "leczonych" chemioterapią pacjentów z Australii i z USA, którzy mieli nadzieję, że dzięki temu leczeniu stan ich zdrowia się poprawi. Zaakceptowali nawet okropne skutki uboczne, jakie tej pseudo-terapii towarzyszą.
Osobliwe jest podobieństwo wyników!

poniższy tekst pochodzi z oryginalnego źródła:

http://www.burtongoldberg.com/home/burtongoldberg/contribution-of-chemotherapy-to-five-year-survival-rate-morgan.pdf

artykuł “The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies” z czasopisma Clinical Oncology, 2004
Efekty leczenia cytotoksyczną (zabijającą komórki) chemioterapią australijskiego i amerykańskiego pacjenta (czas przeżycia limitowany do 5 lat)

 (tebela 1 i tabela 2 ujęte razem; Dane z okresu: styczenń 1990 -  styczeń 2004)

Nowotwór złośliwy

ICD-9
International Classification of Diseases (WHO-Katalog)

Kraj

Liczba chorych na raka

Absolutna liczba osób, które przeżyły 5 lat po chemioterapii

Procentowe ujęcie ilości osób, które przeżyły 5 lat po chemioterapii

głowa i szyja
(head and neck)

140-149
160,161

Australia
2.486
6.3
2,5%
USA 5.139 97 1,9%

przełyk
(oesophagus)

150

Australia

1.003 54 5,4%
USA 1.521 82 5,4%

żołądek
(stomach)

151 Australia 1.904 13 0,7%
USA 3.001 20 0,7%

jelito
(colon)

153 Australia 7.243 128 1,8%
USA 13.936 146 1,0%

odbytnica
(rectum)

154 Australia 4.036 218 5,4%
USA 5.533 189 3,4%

trzustka
(pankreas)

157 Australia 1.728 - -
USA 3.567 - -

płuca
(lung)

162 Australia 7.792 18 1,5%
USA 20.741 410 2%

mięsaki tkanki miękkiej
(soft tissue sarcoma)

171 Australia 665 - -
USA 858 - -

czerniak złośliwy
(melanoma)

172 Australia 7.811 - -
USA 8.646 - -

pierś
(breast)

174 Australia 10.661 164 1,5%
USA 31.133 446 1,4%

macica
(uterus)

179 +182 Australia 1.399 - -
USA 4.611 - -

szyjka macicy
(cervix)

180 Australia 867 104 12%
USA 1.825 219 12%

jajnik
(ovary)

183 Australia 1.207 105 8,7%
USA 3.032 269 1,9%
prostata
(prostate)
185 Australia 9.869 - -
USA 23.242 - -
jądra
(testes)
186 Australia 529 221 41,8%
USA 989 373 37,7%
pęcherz moczowy (bladder) 188 Australia 2.802 - -
USA 6.667 - -
nerki
(kidney)
189 Australia 2.176 - -
USA 3.722 - -
mózg
(brain)
191 Australia 1.116 55 4,9%
USA 1.824 68 3,7%
nieznane źródło 195-199 Australia 3.161 - -
USA 6.200 - -
chłoniaki nieziarnicze (non-Hodgin's lymphoma) 200 + 202 Australia 3.145 331 10,5%
USA 6,217 653 10,5%
ziarnica złośliwa (Hodgkin's disease) 201 Australia 341 122 35,8%
USA 846 341 40,3%
szpiczak mnogi
(multiple myeloma)
203 Australia 1.023 - -
USA 1.721 - -
Razem
(total)
- Australia 72.964 1.696 2,3%
    USA 154.971 3.313 2,1%

 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 37 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium