krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Czytaj uważnie

Tutaj znajdziesz "osobliwości" podstaw i założeń na których opiera się medycyna akademicka. Znajdziesz tu również linki do tekstów Germańskiej Nowej Medycyny, na których podstawie będziesz mógł sam/sama zauważyć diametralne różnice, wręcz przepaść między medycyną akademicką a Germańską Nową Medycyną. 

Przytoczone poniżej cytaty pochodzą z podręczników medycznych i mają czytelnikowi pomóc wyrobić sobie wyobrażenie na temat sposobu rozumowania i postępowania terapeutycznego tzw. medycyny akademickiej, którą doktor Hamer nazywa medycyną szkolną (Schulmedizin) albo medycyną uczniów (Schülermedizin). Normalny "śmiertelnik" nie czyta książek medycznych, a szkoda... Gdyby to robił, znalazłby w nich wiele osobliwych informacji na temat wiedzy, na której opiera się "leczenie" współczesnej medycyny...

Czy możesz sobie wyobrazić, żeby takie nauki ścisłe jak chemia, fizyka, czy matematyka opierały się na DOGMATACH? Panująca medycyna, uzurpująca sobie miano naukowej, opiera się na dogmatach ...
Dla przypomnienia, co to jest dogmat: Jest to twierdzenie w jakiejś religii lub w jakiejś szkole filozoficznej przyjęte bezwarunkowo - bez dowodu i nie podlegające dyskusji. (http://pl.wikipedia.org).

Twierdzenie przyjmowane bezkrytycznie za prawdę tylko na podstawie autorytetu, bez względu na zgodność z doświadczeniem i zdrowym rozsądkiem. (http://www.slownik-online.pl)

"...Koncepcja współczesnego leczenia opiera się na DOGMACIE, że komórka, która ulega transformacji nowotworowej, nie poddaje się czynnikom regulacyjnym, zachowuje się autonomicznie, a skoro nie można jej przekształcić w komórkę normalną, to należy ją wyeliminować z organizmu..."
 
 

 
"...Pomimo intensywnego rozwoju metod diagnostyki obrazowej, molekularnej i genetycznej, badanie mikroskopowe pozostaje nadal podstawą diagnostyki nowotworów..."  
 
Komentarz: oznaczałoby to, że informacje medycyny szkolnej na temat
przyczyn genetycznych nie są wiarygodne.
 

"...Współczesna terapia nowotworów przypomina leczenie zakażeń – tak jak organizm należy wyjałowić z bakterii, podobnie należy  zniszczyć wszytkie komórki nowotworowe..."
 
 

"...Dotychczasowe sposoby leczenia nowotworów polegają na wyeliminowaniu z organizmu wszystkich komórek nowotworu..." 
 
 


"...Radioterapia, oprócz leczenia chirurgicznego i chemioterapii, stanowi jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów złośliwych..."
 
 

"...Jeżeli zdecydujemy się na przykład na postępowanie (przyp. leczenie) bardziej oszczędzające, to zwiększa się liczba nawrotów choroby. Jeżeli decydujemy się na leczenie radykalne, to zwiększa się śmiertelność i chorobowość. Dojrzałość i trafność decyzji zależy od doświadczenia klinisty..." 
 

Komentarz: bardziej cynicznie nie można...


...Choroby nowotworowe, znane od starożytności,
w XX wieku stały się  plagą ludzkości -
po chorobach układu krążenia są one  drugą przyczyną zgonów..."

Na początku lat 60. XX w. liczba zgonów
mężczyzn i kobiet
była podobna (17000 zgonów rocznie).
 
W połowie lat 90. XX w.
Zanotowano ok. 45 000 zgonów mężczyzn
oraz 33.000 zgonów kobiet.
 
Na podstawie prognozy na rok 2010 można oczekiwać, rocznie około
70.000 zgonów mężczyzn
oraz 40 000 zgonów kobiet,
co daje łącznie ok. 110 000 zgonów w ciągu roku.
 
Komentarz: Czy można w obliczu takich danych i prognoz mówić o sukcesach leczenia raka?

 "...Podsumowując należy stwierdzić, że w Polsce obserwowano do 1996 r. zwiększenie liczby zgonów na nowotwory złośliwe u obu płci. Wynikało to przede wszystkim ze:
  1. zwiększenia wielkości populacji w Polsce,
  2. zmian w strukturze wieku populacji (starzenie się populacji) zwiększenie stężenia czynników rakotwórczych w środowisku oraz zachowań sprzyjających rozwojowi nowotworów,
  3. zwiększenia możliwości wczesnego rozpoznawania nowotworów złośliwych..."

 Cytaty z "Onkologia podręcznik dla studentów medycyny" -

Wydawnictwo lekarskie PZWL,
Warszawa 2003

Dla porównania zobacz co mówi Germańska na temat terapii

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium