krokus  

AIDS - "choroba", której nie ma

AIDS jestAids - największym oszustwem naszego stulecia - i to z wielu powodów!
W 1983 roku dwóch żydowskich naukowców “Montagnier i Gallo” znaleźli w konserwowanej krwi przeciwciała na smegmę. Tę reakcję organizmu w postaci przeciwciał nazwali HIV (Human-Immunitet-Virus).  
“Chorobę”, która podobno przez to zostaje wywołana, nazwali AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności).
W rzeczywistości jest to tylko nieszkodliwa alergia na smegmę, powstała przy DHS-sie (szok konfliktowy) z powodu towarzyszącej "Szyny"  w postaci smegmy (smegma  była czynnikiem towarzyszącym).

Podobnie jest w przypadku allergii spowodowanej szyną w postaci np. jabłka (allergia na jabłko), czy  w postaci np. siana (alergia na siano = katar sienny)....

 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium