krokus  

Szczepienia - powód

  Web.de, 17.05.2009 

Rozkaz do uśmiercenia przychodzi z satelity

 
(mwil) – Brzmi to jak ze scenariusza ponurego fantastycznego filmu: wynalazca z Saudi Arabien zgłosił w urzędzie patentowym mikrochip, przy pomocy którego możliwe jest zarówno kontrolowanie jak i uśmiercanie ludzi przez naciśnięcie guzika.
Według słów wynalazcy, ten zabijający chip jest możliwy do implantowania ludziom pod skórę. Przy pomocy satelity możnaby zlokalizować posiadacza tego chipu.  
Specjalna wersja tego wynalazku zawiera do tego „komorę”, która wypełniona jest trucizną. Komorę tę można przy pomocy zdalnego sterowania otworzyć. „Jeżeli z powodów bezpieczeństwa chcemy pozbyć się osoby, to przy pomocy satelity trcizna ta może zostać wydzielona do organizmu tej osoby” – jest to cytat z podania złożonego do urzędu patentowego.
Dzięki temu chipowi byłoby możliwe, uśmiercenie człowieka przy użyciu satelity.
Na pozytywne załatwienie tego podania, nie ma widoków. Według Niemieckiego Urzędu Patentowego, nie udziela się zezwoleń zgłoszeniom, które dotyczą wyzalazków naruszających porządek publiczny.
Pomysł kontrolowania ludzi przy udziale elektronicznych urządzeń – wprawdzie bez wyposażania ich w mechanizmy zabójcze -  nie jest niczym nowym. W Hessen np. w zakładach karnych są stosowane od 2000 roku elektroniczne okucia na kostkach u nóg. Osoby, które odsiadują karę w zawieszeniu mogą być w ten sposób lepiej kontrolowane, ponieważ dzięki tym „okuciom” można każdej chwili ustalić, miejsce ich pobytu. Z tego samego powodu takie „elektroniczne okucia” mogą być stosowane u osób, które podlegają aresztowi śledczemu. Ministerstwo Sprawiedliwości z Hessen donosi na swojej stronie internetowej, że koszty takiego elektronicznego nadzoru są dużo mniejsze, jak umiejscowienie tych osób w zamkniętych zakładach.
Jednak ten projekt nie ma to nic wspólnego z gardzącym ludźmi pomysłem wynalazcy z Saudi Arabien.

Komentarz:
W  ten sposób pomysł, żeby zabijać ludzi przy pomocy satelity, został  wprowadzony w świat!

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium