krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Świńska grypa i inne kłamstwa

Podsumowanie akcji protestacyjnej przez doktora Bein

 Dalsze szokujące informacje na stronie:

http://grypa666.wordpress.com/

 
Przemówienie pani Ewy Kopacz (polskiej minister zdrowia)  na temat szczepionek, 
 5-go listopada 2009
 

 
 Lobby koncernów
(źródło: http://www.tvn24.pl/8365,1,terazmy.html)

Mowa tutaj o "skażonych" szczepionkach. Autorzy tego filmu oraz osoby, które się w nim wypowiadają, w dalszym ciągu przyjmują, że "złe" wirusy istnieją...

A jeżeli okaże się, że to nie tzw. "wirusy" spowodowały śmierć (z Germańskiej wiemy, że to niemożliwe!), tylko prawdziwe trucizny zawarte w tzw."szczepionkach" ... a może jeszcze "coś" innego (np.nanocząsteczki, czy minichipy?). Do dzisiaj nie ma odpowiedzi na pytanie: "JAKIE SKŁADNIKI ZAWIERAJą SZCZEPIONKI?" Skład szczepionek przeciwko tzw. "ptasiej", "świńskiej" czy innej podobnej "grypie", jest w dalszym ciągu "owiany" wielką  tajemnicą! PYTAMY Z JAKIEGO POWODU?

 
  Jane Burgermeister in Wien
 
  (źródło: http://waldek1984.wordpress.com/2009/10/01/jane-burgermeister-vienna-20-09-2009/)
 
Niniejszy film z Jane Burgermeister pojawił się pod koniec września w internecie.  W wypowiedzi pani Bürgermeister mowa jest  o "żywych wirusach", którymi "skażone" są szczepionki. Wierzę, że pani  Bürgermeister nie ma pojęcia zarówno o odkryciu doktora Hamera, jak i o dkryciu doktora Lanki.W innym wypadku nasuwa się podejrzenie, że celem tej kampanii jest ugruntowanie, wzmocnienie dotychczasowej teorii o "zabijających wirusach". Ci, którzy znają Germańską wiedzą, że  to jest niemożliwe!!!
Germańska Nowa Medycyna udowadnia nam, że  żaden mikrob nie jest w stanie wywołać "choroby". 
Natomiast doktor Lanka i Karl Krefeld uświadamiają (przedkładają urzędowe dokumenty), że nie ma żadnego namacalnego, naukowego dowodu na istnienie wirusów, które wytwarzałyby niszczące toksyny i tym samym powodowały jakąkowiek  "chorobę"!!! 
Wyłania się w związku z tym  pytanie, co właściwie, jakie trucizny rzeczywiście znajdują się w szczepionce przeciwko tzw. świńskiej grypie?! 
 
 
Wywiad z dr Piotrem Bein z Kanady -część I 
 (źródło: www.grypa666.wordpress.com)
 
 
Wywiad z dr Piotrem Bein z Kanady -część II
(źródło: www.grypa666.wordpress.com) 
 
 
Wywiad z dr Piotrem Bein z Kanady -część III
 (źródło: www.grypa666.wordpress.com)
 
 
Bioczip pod skórę w 2016 roku - Wiadomości TVP1
 
 
 Zobacz wywiad Alex'a Jones'a z Aaronem Russo!
poza tym warto zapoznać się
innymi artykułami na naszym portalu oraz
artykułem zawartym na jednej ze stron internetowych
 
***
Uwaga:
Dr Hamer jako pierwszy twierdził, że nie ma żadnego wirusa HIV. W 1989 roku opublikowany został artykuł jego autorstwa na ten temat (w magazynie "Raum & Zeit",  nr 42)
Teraz, doktor Hamer ma odwagę, jako jedyny twierdzić, że szczepionki są tylko pretekstem do zaimplatowania chipu, w celu zdzisiątkowania ludności na ziemi.

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 56 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium