krokus  

Świńska grypa i inne kłamstwa

Podsumowanie akcji protestacyjnej przez doktora Bein

 Dalsze szokujące informacje na stronie:

http://grypa666.wordpress.com/

 
Przemówienie pani Ewy Kopacz (polskiej minister zdrowia)  na temat szczepionek, 
 5-go listopada 2009
 

 
 Lobby koncernów
(źródło: http://www.tvn24.pl/8365,1,terazmy.html)

Mowa tutaj o "skażonych" szczepionkach. Autorzy tego filmu oraz osoby, które się w nim wypowiadają, w dalszym ciągu przyjmują, że "złe" wirusy istnieją...

A jeżeli okaże się, że to nie tzw. "wirusy" spowodowały śmierć (z Germańskiej wiemy, że to niemożliwe!), tylko prawdziwe trucizny zawarte w tzw."szczepionkach" ... a może jeszcze "coś" innego (np.nanocząsteczki, czy minichipy?). Do dzisiaj nie ma odpowiedzi na pytanie: "JAKIE SKŁADNIKI ZAWIERAJą SZCZEPIONKI?" Skład szczepionek przeciwko tzw. "ptasiej", "świńskiej" czy innej podobnej "grypie", jest w dalszym ciągu "owiany" wielką  tajemnicą! PYTAMY Z JAKIEGO POWODU?

 
  Jane Burgermeister in Wien
 
  (źródło: http://waldek1984.wordpress.com/2009/10/01/jane-burgermeister-vienna-20-09-2009/)
 
Niniejszy film z Jane Burgermeister pojawił się pod koniec września w internecie.  W wypowiedzi pani Bürgermeister mowa jest  o "żywych wirusach", którymi "skażone" są szczepionki. Wierzę, że pani  Bürgermeister nie ma pojęcia zarówno o odkryciu doktora Hamera, jak i o dkryciu doktora Lanki.W innym wypadku nasuwa się podejrzenie, że celem tej kampanii jest ugruntowanie, wzmocnienie dotychczasowej teorii o "zabijających wirusach". Ci, którzy znają Germańską wiedzą, że  to jest niemożliwe!!!
Germańska Nowa Medycyna udowadnia nam, że  żaden mikrob nie jest w stanie wywołać "choroby". 
Natomiast doktor Lanka i Karl Krefeld uświadamiają (przedkładają urzędowe dokumenty), że nie ma żadnego namacalnego, naukowego dowodu na istnienie wirusów, które wytwarzałyby niszczące toksyny i tym samym powodowały jakąkowiek  "chorobę"!!! 
Wyłania się w związku z tym  pytanie, co właściwie, jakie trucizny rzeczywiście znajdują się w szczepionce przeciwko tzw. świńskiej grypie?! 
 
 
Wywiad z dr Piotrem Bein z Kanady -część I 
 (źródło: www.grypa666.wordpress.com)
 
 
Wywiad z dr Piotrem Bein z Kanady -część II
(źródło: www.grypa666.wordpress.com) 
 
 
Wywiad z dr Piotrem Bein z Kanady -część III
 (źródło: www.grypa666.wordpress.com)
 
 
Bioczip pod skórę w 2016 roku - Wiadomości TVP1
 
 
 Zobacz wywiad Alex'a Jones'a z Aaronem Russo!
poza tym warto zapoznać się
innymi artykułami na naszym portalu oraz
artykułem zawartym na jednej ze stron internetowych
 
***
Uwaga:
Dr Hamer jako pierwszy twierdził, że nie ma żadnego wirusa HIV. W 1989 roku opublikowany został artykuł jego autorstwa na ten temat (w magazynie "Raum & Zeit",  nr 42)
Teraz, doktor Hamer ma odwagę, jako jedyny twierdzić, że szczepionki są tylko pretekstem do zaimplatowania chipu, w celu zdzisiątkowania ludności na ziemi.

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium