Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Narządy i ich SBS-y
krokus  

Narządy i ich histologiczne części

W diagnostyce medycyny szkolnej nie uwzględnia się faktu, że różne części każdego narządu posiadają inną budowę histologiczną. Z Germańskiej wiemy, że jest to decydująca informacja, potrzebna w pracy diagnostycznej, gdyż na jej podstawie lekarz może łatwo przyporządkować widoczne symptomy do jednej z faz SBS-u. W praktyce oznacza to, że niektóre z tych funkcjonalnych części robią guzy w fazie aktywnej SBS-u (i są diagnozowane jako rak - wówczas pacjent jeszcze nie przeżył konfliktolizy = CL) a inne części wykazują w fazie pcl przyrost komórek (i są diagnozowane również jako rak - wówczas pacjent zakończył aktywność konfliktu i teraz powinien wiedzieć z jakimi objawami musi się liczyć w przebiegu tej fazy oraz jak powinien mądrze postępować).

Z powyższego powodu niemożliwa jest klasyfikacja "chorób" według narządów jako całości oraz według nazw tzw.chorób.  Na takiej klasyfikacji opisującej wyłącznie widoczne zmiany na narządach opiera się diagnostyka medycyny szkolnej.

W Germańskiej mówimy o Sensownych Biologicznych Specjalnych Programach natury (SBS) każdej histologicznej części narządu. Podczas trwania konkretnego SBS-u obserwujemy zmieniające się objawy na konkretnej części histologicznej dotkniętego zmianą narządu. Zobacz również: Co to jest SBS?

W kategorii narządy, znajdziesz artykuły zawierające informacje o Sensownych Biologicznych Specjalnych Programach Natury części narządów o różnym pochodzeniu zarodkowym - tzn. o różnej histologicznej budowie). Jeżeli interesuje Cię konkretna nazwa "choroby", czy diagnoza medycyny szkolnej, to pójdź proszę pod punkt menu "Diagnozy".

Wskazujemy na to, że temat ten nie może być szczegółowo omówiony na tym forum.


Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 97 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium