Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Faza ca
krokus  

Sympatykotonia - faza aktywności konfliktu biologicznego

Po uderzeniu DHS-u, pierwsza faza wydarzenia  nazywanego Sensownym Biologicznym Specjalym Programem Natury jest fazą aktywności biologicznego konfliktu, zwana jest również stałą sympatykotonią, albo fazą ciągłego dnia.

Praca wegetatywnego układu nerwowego: przewaga w kierunku nerwu sympatycznego (brzeg graniczny układu sympatycznego).

Widoczne objawy tej fazy to rozszerzenie źrenic, częstoskurcz, nadpotliwość, niedokwasota żołądka, porażenne uszkodzenie jelit, itd. Przez medycynę akademicką nazywa się je ogólnie zaburzeniami układu współczulnego (chwiejność układu współczulnego). Dodatkowe widoczne objawy: zimna skóra i kończyny, bezsenność, brak apetytu. Fakty te były rejestrowano prawidłowo, ale brakowało zrozumienia ich przyczyn.

Widoczne objawy na płaszczyźnie mózgowej: HH® - Ogniska Hamera mają wygląd wyraźnych tarcz strzelniczych.

Objawy w płaszczyźnie duchowej (psyche): konflikt jest nieustannym przedmiotem myśli, treść konfliktu "prześladuje" osobnika, który go przeżywa.

Objawy na płaszczyźnie narządowej: w narządach sterowanych przez stary mózg następuje wzrost "raka", a w narządach sterowanych przez nowy mózg ma miejsce zanik tkanki (np. martwica, owrzodzenie)

 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 114 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium