Konfliktoliza - moment ustania aktywności konfliktu

Konfliktoliza, CL®, albo też ustanie, zakończenie aktywności konfliktu biologicznego. Moment, w którym dochodzi do "przełączenia" układu wegetatywnego z fazy sympatykotonicznej na ciągłą wagotonię. Inaczej mówiąc, przejście z rytmu ciągłego dnia na rytm ciągłej nocy, przejście ze stanu ciągłego stresu w stan odpoczynku, spokoju.