Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Video - Prace Koła
krokus  

Prace wrocławskiego Koła Studyjnego

Serdecznie dziękujemy Małgosi Paluch, prowadzącej Koło Studyjne we Wrocławiu, za jej niezmierne zaangażowane w pracę dydaktyczną nie tylko Koła!
To właśnie dzięki jej inicjatywie i kreatywności doszło między innymi do powstania pierwszych  naszych rozmów w postaci video
oraz
odpowiedzi na listy w postaci video (tylko pierwsza część - kolejne odpowiedzi są dostępne po zalogowaniu)

Małgosia cały czas pracuje i rozwija tematy związane z Germańską. Na przykład na ostatnie spotkanie Koła Studyjnego przygotowała bardzo ciekawy i kształcący temat, poświęcony kodom zachowania u zwierząt w powiązaniu z Germańską. Temat ten w postaci video jest w przygotowaniu.

W tym miejscu naszego portalu będziemy umieszczać wszystkie prace, które są efektem tych kreatywnych inicjatyw pochodzących od prowadzącej wrocławskie Koło, czy uczestników wrocławskiego Koła.


Wrocławskie Koło Studyjne przygotowało video na temat przesłanek
leżących u podstaw wiedzy Germańskiej.


Kolejny praca, to historyczny film, który dzięki inicjatywie Małgosi został przerłumaczony na język polski.

Komentarz Małgosi do tego Video:

„Ogniska Hamera czy artefakty?”
Nagranie video przedstawia wykład Doktora Hamera na temat Ognisk Hamera (Hemersche Herde, HH) czyli informacji z płaszczyzny mózgowej w przebiegu SBSu. Po przeżyciu DHSu rozpoczyna się Sensowny Biologiczny Specjalny Program Natury, który biegnie zawsze synchronicznie na 3 płaszczyznach: w odczuciach, w odpowiedniej części narządu i w mózgu, w miejscu sterowania pracą tej właśnie części narządu. W video Doktor Hamer osobiście przedstawia wygląd Ognisk Hamera w poszczególnych fazach SBSu oraz udowadnia, że nie są to żadne artefakty (czyli sztuczne wytwory, nieistniejące w naturze, powstałe na skutek działania urządzenia – tomografu komputerowego czy rezonansu magnetycznego). Jest to materiał historyczny, nagrany w latach, gdy Doktor Hamer nie odkrył jeszcze 5go Prawa Natury, dlatego w video jest mowa o czterech Prawach Natury. Od tego czasu zwiększyła się nasza wiedza na temat Germańskiej Heilkunde oraz, dzięki zdobyczom techniki, możemy oglądać Ogniska Hamera w lepszej jakości. Cieszymy się, że dysponujemy tym materiałem, że możemy posłuchać głosu Doktora Hamera i obejrzeć, w jaki ciekawy sposób wykłada tę najważniejszą dla nas wiedzę. Dziękujemy Panu Arturowi Muzyce za wkład w tłumaczenie oryginalnego tekstu z języka niemieckiego na język polski.

 


 

 


Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 70 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium