krokus  

Seminarium dla rodaków mieszkających na stałe poza Europą

 
Osoba wypełniająca formularz deklaruje uczestnictwo w całym Programie Edukacyjnym, czyli we wszystkich czterech spotkaniach seminaryjnych.
Jeżeli zarejestrowany uczestnik z ważnych powodów nie może być obecny na zaplanowanych spotkaniach jednego cyklu, który trwa rok, to może przełożyć niezaliczone spotkania do następnego cyklu (w następnym roku).
Jednak kompletny Program Edukacyjny należy zaliczyć w maksymalnie dwóch cyklach seminaryjnych. W innym przypadku trzeba powtórzyć Program od I-go stopnia.
Konieczność przerwania z ważnych powodów cyklu seminaryjnego w pierwszym roku przesuwa automatycznie seminaria na następny rok (na następny cykl seminaryjny). Przez cały ten okres oczekiwania absolwent ma dostęp do materiałów online z zaliczonego materiału. Praca z tymi materiałami jest konieczna,  aby można było zaliczyć kolokwium przed przystąpieniem do następnego stopnia seminarium.
 
W polach formularza proszę nie wpisywać polskich znaków!
Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Imię *
Nazwisko *
Miejscowość *
Ulica, nr domu *
Telefon *
E-mail *
Powtórz swój adres mailowy *

Będę się z Państwem kontaktowała przez skype.Dlatego proszę o podanie swojej prawidłowej nazwy skype. Zainstalowanie tego programu nie stanowi problemu i ułatwia wygodny głosowy i wizualny kontakt.

Program w polskiej wersji można pobrać tutaj

Nazwa Skype *

Zobacz wstęp do I-go stopnia: kliknij tutaj

Zgłaszam zainteresowanie udziałem w seminarium *
terminy zostaną ustalone po skompletowaniu grupy

Terminy seminarów kolejnych stopni zostaną ustalone razem z absolwentami każdego stopnia.

Zgłaszam zainteresowanie udziałem *
dla jednej osoby
dla dwóch osób
dla trzech osób
Uczestnictwo w seminarium *
brałam/brałem udział
nie brałam/nie brałem udziału
Oświadczam, że znam *
tematykę seminariów i chcę ją zgłębić

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 138 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium