krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Seminarium 4go stopnia 2019

Seminarium IV-go stopnia organizowane jest tylko raz w roku.
Aby móc wziąć udział w tym spotkaniu absolwenci powinni mieć opanowany cały materiał z trzech stopni seminaryjnych.
Każdy absolwent może sprawdzić swój stopień opanowania materiału przy pomocy kolokwium III.
Tylko uczestnicy, którzy zaliczyli kolokwium III mogą przstąpić do spotkania IV stopnia.
 
Każde spotkanie seminaryjne trwa trzy dni (w godz. 10:00 -14:45). Każda godzina seminarium odpowiada czasowo jednostce lekcyjnej. Między jednostkami lekcyjnymi ma miejsce 15 min. przerwa. Aby zgłosić swój udział w IV stopniu seminarium, wypełnij i wyślij poniższy formularz.
 
Informujemy, że w trakcie spotkań każdy uczestnik ma dostęp do ćwiczeń onłine, dlatego podczas seminarium uczestnik korzysta z własnego sprawnego laptopa (ze sprawną myszką z kółeczkiem). Seminarzysta powinien również potrafić zalogowanć się do lokalnej sieci internetowej.
 
Nie używaj polskich znaków!
Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
Imię *
Nazwisko *
Miejscowość *
Ulica, nr domu *
Telefon *
E-mail *
Powtórz swój adres mailowy *
brałam/brałem udział w III stopniu *
w roku 2013
w roku 2014
w roku 2015
w roku 2016
w roku 2017
Seminarium IV-go stopnia *
(3 dni) 05.,06.,07..04.2018 (10:00 - 14:45)

Sprawne komputery z dobrym łączem internetowym i ze sprawną myszką z kółeczkiem są obowiązkowe.

Optymalne wyposażenie do przeprowadzenia spotkania: dodatkowy ekran, dodatkowy komputer lub laptop.

Udział w warsztatach brać mogą wyłącznie absolwenci wszystkich trzech stopni.

Zgłaszam uczestnictwo osób *
jedna
dwie
więcej
Proforms
Reload

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni wiedzy Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium