Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Wybrane syndromy
krokus  

Wybrane syndromy

Kombinacje różnych konfliktów, kombinacje różnych Sensownych Biologicznych Specjalnych Programów Natury

Oprócz różnych kombinacji w ramach jednego konfliktu, jednego wydarzenia wydarzenia konfliktowego, istnieją również kombinacje, w których występuje kilka konfliktów równocześnie i albo ich fazy są wzajemnie przesunięte, albo przebiegają w tym samym czasie. Może się np. zdarzyć, że dwa, albo trzy konflikty są w aktywności i że wszystkie te konflikty posiadają HH®, które znajdują się po tej samej stronie mózgu (np. podczas uderzenia DHS® tego samego rodzaju), ale w różnych miejscach, stosownie do odmiennej treści konfliktu. Może się naturalnie również zdarzyć, że dwa różne konflikty są równocześnie aktywne, ale ich konfliktolizy nie następują równocześnie. Wówczas występuje jeden konflikt aktywny, inny natomiast jest już w fazie pcl. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym "mieszanym unerwieniem". Tzn. pół-sympatykotonią i pół-wagotonią, co nie prowadzi w żadnym wypadku do stanu normalnego. Wręcz przeciwnie, może to spowodować znaczne komplikacje. Jeżeli np. pacjentka przeżyła konflikt typu "strach z obrzydzeniem" w ośrodku sterowania poziomem cukru po lewej stronie kory mózgowej, a po prawej stronie kory mózgowej istniało w tym samym czasie HH®, spowodowane przez inny konflikt, którego aktywność w międzyczasie została zakończona, to cierpi ona na ciągłe niedocukrzenie razem z wagotonią. Oznacza to, że ma ona ogromny apetyt, dużo je oraz przybiera na wadze. Jest otyła. Osoba ta znajdowała się w konstelacji schizofrenicznej konfliktów kory mózgowej.


 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 96 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium