krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Tabela Hamera - podział organów według listków zarodkowych

Dr Hamer stworzył diagnostyczną Tabele, którą można przyrównać do Tablicy Mendelejewa, jaką znamy z nauki przyrodniczej, chemii...

Dopiero podział objawów według przynależności części organów, na którym występowały, umożliwił doktorowi odkrycie kompleksowej systematyki.

Uwaga! Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do szczegółowych opisów zawartych w tabeli.

 

 

organ

endoderma

mezoderma móżdżku i mezodcerma łożyska

ektoderma

ogniska Hamera

ogniska Hamera

Ogniska Hamera

Ogniska Hamera

ogniska hamera

ogniska hamera

po lewej stronie
pnia mózgu

po prawej stronie
pnia mózgu

po lewej stronie
móżdżku i łożyska

po prawej stronie
móżdżku i łożyska

po lewej stronie kory mózgowej

po prawej stronie
kory mózgowej

unerwienie nieskrzyżowane unerwienie skrzyżowan unerwienie skrzyżowane
w narządach parzystych zmiany na narządzie po lewej stronie ciała w narządach parzystych zmiany na narządzie po prawej stronie ciała w narządach parzystych zmiany na narządzie
po prawej stronie ciała
w narządach parzystych zmiany na narządzie
po lewej stronie ciała
w narządach parzystych zmiany na narządzie po prawej stronie ciała albo zmiana funkcji narządu w narządach parzystych zmiany na narządzie po lewej stronie ciała albo zmiana funkcji narządu

 

chrząstka

x x Chrząstka - prawa strona ciała Chrząstka - lewa strona ciała x x

dwunastnica

x Dwunastnica - część endodermalna x x x Dwunastnica - opuszka

gardło

Gardło - część podśluzówkowa po lewej stronie Gardło - część podśluzówkowa po prawej stronie x x x x

gruczoł
krokowy

Gruczoł krokowy - lewa strona Gruczoł krokowy - prawa strona x x x x

jajnik

Jajnik lewy - część zarodkowa Jajnik prawy - część zarodkowa Jajnik prawy - część miąższowa Jajnik lewy - część miąższowa x x

jajowody

Jajowód - lewa strona Jajowód - prawa strona x x x x

jądro

Jądro lewe - komórki rozrodcze Jądro prawe - komórki rozrodcze Jądro prawe - część miąższowa Jądro lewe - część miąższowa x Pęcherzyki nasienne

jama ustna

Jama ustna - nabłonek prajelita - lewa strona Jama ustna - nabłonek prajelita - prawa strona x x Jama ustna (prawa strona) - nabłonek płaski Jama ustna (lewa strona) - nabłonek płaski

jelito
cienkie

Jelito cienkie - kręte


 Jelito - gałąź wyprowadzająca / umięśnienie gładkie

Jelito cienkie - czcze


 Jelito - gałąź wprowadzające / umięśnienie gładnie

x x x x

jelito
grube

Okrężnica


Jelito - gałąź wyprowadzająca / umięśnienie gładkie

x x x x x

kości

x x Kości - prawa strona ciała Kości - lewa strona ciała x x

krtań

x x x x

Krtań - nabłonek płaski


Krtań - (motoryka) astma krtaniowa

x

macica

macica lewa strona endometrium
Macica - umięśnienie gładkie lewej strony
macica - prawa strona endometrium
Macica - umięśnienie gładkie prawej strony
Macica - część umięśnienia prążkowanego x Macica - nabłonek płaski szyjki macicy x

mięśnie
prążkowane

x x Mięśnie prążkowane - prawa strona ciała Mięśnie prążkowane - lewa strona ciała Mięśnie prążkowane (motoryka) - prawa strona ciała Mięśnie prążkowane (motoryka) - lewa strona ciała

migdały

Migdały - lewa strona Migdały - prawa strona x x x x

naczynia
krwionośne

Naczynia krwionośne - umięśnienie gładkie, lewa strona ciała

Naczynia krwionośne - umięśnienie gładnie, prawa strona ciała

Tętnicze naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - prawa strona ciała


Żylne naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - prawa strona ciała

Tętnicze naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - lewa strona ciała


Żylne naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - lewa strona ciała

Naczynia wieńowe żylne Naczynia wieńcowe tętnicze

naczynia
limfatyczne

x x Naczynia limfatyczne - prawa strona ciała Naczynia limfatyczne - lewa strona ciała x x

nadnercze

Nadnercze lewe - rdzeń Nadnercze prawe - rdzeń Nadnercze - kora / prawa nerka Nadnercze - kora / lewa nerka x x

nerka

Nerka lewa - cewka zbiorcza Nerka prawa - cewka zbiorcza Nerka prawa - część miąższowa Nerka lewa - część miąższowa

Nerka prawa - miedniczki moczowe


Nerka prawa - moczowód

Nerka lewa - miedniczki moczowe


Nerka lewa - moczowód

nos

x x x x

Nos prawa strona - ektodermalny nabłonek śluzowy


Zatoki przynosowe - prawa strona

Nos lewa strona - ektodermalny nabłonek śluzowy


Zatoki przynosowe - lewa strona

odbyt

Odbyt - endodermalna warstwa podśluzówkowa x Odbyt - mięśnie zwieracze x

Odbyt (rectum) - ektodermalny nabłonbek

x

odbytnica

Odbytnica x x x x x

oko

Oko lewe - tęczówka

 

Oko prawe - tęczówka

 

  x

Oko prawe - ciało szkliste


Lewa strona obu oczu - siatkówka


Oko prawe - soczewka


Oko prawe - rogówka


Oko prawe - spojówka i powieka (błona wewnętrzna)

Oko lewe - ciało szkliste


Prawa strona obu oczu - siatkówka


Oko lewe - soczewka


Oko lewe - rogówka


Oko lewe - spojówka i powieka (błona wewnętrzna)

Gruczoły łzowe - lewa strona

Gruczoły łzowe - prawa strona    

przewody odprowadzające gruczołów łzowych (prawa strona ciała)

przewody odprowadzające gruczołów łzowych (lewa strona ciała)

osierdzie

x x Osierdzie - prawa strona Osierdzie - lewa strona

x

x

oskrzela

x Płuca - oskrzela / komórki kubkowe x x

x

Płuca - oskrzela (nabłonek płaski)


Płuca - oskrzela (motoryka)

otrzewna

x x Otrzewna - prawa strona Otrzewna - lewa strona

x

x

penis

Penis - komórki produkujące smegmę x x x

x

x

pęcherz
moczowy

  Pęcherz - trigonum vesicae Pęcherz - prawa strona / mięśnie prążkowane Pęcherz - lewa strona / mięśnie prążkowane

Pęcherz - prawa strona (ektodermalny nabłonek)


Cewka moczowa - prawa strona

Pęcherz - lewa strona (ektodermalny nabłonek)


Cewka moczowa - lewa strona

pępek

Pępek - część endodermalna x x x

x

x

pierś

x x Pierś prawa - gruczoły mleczne Pierś lewa - gruczoły mleczne

Pierś - prawa (przewody mleczne)

Pierś - lewa (przewody mleczne)

płuca

Płuca - pęcherzyki płucne/lewa strona Płuca - pęcherzyki płucne/prawa strona Opłucna - prawe płuco Opłucna - lewe płuco

x

Płuca - oskrzela (nabłonek płaski)


Płuca - oskrzela (motoryka)

podnie-
bienie

Podniebienie - lewa strona Podniebienie - prawa strona  x  x

x

pochwa

Pochwa - gruczoły Bartolina x x x

Pochwa - nabłonek płaski

x

przełyk

x Przełyk - dolna trzecia część x x

Przełyk - nabłonek płaski błony śluzowej (górne dwie trzecie części - prawa strona)

Przełyk - nabłonek płaski błony śluzowej (górne dwie trzecie części - lewa strona)

przysadka

Przysadla - lewa strona Przysadka - prawa strona x x

x

x

przytarczyce

Przytarczyce - lewa strona Przytarczyce - prawa strona x x

x

x

serce

x x

Serce-lewa strona/ umięśnienie prążkowane


Osierdzie - prawa strona

Serce-prawa strona/ umięśnienie prążkowane


Osierdzie - lewa strona

Serce - wieńcowe naczynia żylne

Serce - wieńcowe naczynia tętnicze

skóra

x x Skóra właściwa - prawa strona ciała Skóra właściwa - lewa strona ciała

Skóra - ektodermalny nabłonek (prawa strona ciała)


Owłosienie - prawa strona ciała

Skóra - ektodermalny naskórek (lewa strona ciała)


Owłosienie - lewa strona ciała

skrzela

x x x x

Szczątkowe łuki skrzeli - prawa strona ciała

Szczątkowe łuki skrzeli - lewa strona ciała

śledziona

x x x Śledziona - tkanka miąższowa

x

x

ślinianki
podjęzykowe

Ślinianki podjęzykowe - lewa strona Ślinianki podjęzykowe - prawa strona x x

Ślinianki podjęzykowe (przewody) -prawa strona

Ślinianki podjęzykowe (przewody) - lewa strona

ślinianki
przyuszne

Ślinianki przyuszne - lewa strona Ślinianki przyuszne - prawa strona x x

Ślinianki przyuszne (przewody) - prawa strona

Ślinianki przyuszne (przewody) - lewa strona

tarczyca

Tarczyca - część groniasta po lewej stronie Tarczyca - część groniasta po prawej stronie x x

Tarczyca (prawa strona) - szczątkowe przewody

Tarczyca (lewa strona) - szczątkowe przewody

tkanka
łączna

x x Tkanka łączna - prawa strona ciała Tkanka łączna - lewa strona ciała

x

x

tkanka
tłuszczowa

x x Tkanka tłuszczowa - prawa strona ciała Tkanka tłuszczowa - lewa strona ciała

x

x

trzustka

x Trzustka - część gruczołowa x x


Trzustka - komórki alfa wysepek trzustki

Trzustka - przewody odprowadzające


Trzustka - komórki beta wysepek trzustki

ucho

Ucho lewe - środkowe


Ucho lewe - trąbka Eustachiusza

Ucho prawe - środkowe


Ucho prawe - trąbka Eustachiusza

x x

Ucho prawe - ektodermalna część

Ucho lewe - ektodermalna część

wątroba

x Wątroba - część gruczołowa x x

x

Wątroba - przewody odprowadzające

węzły
chłonne

x x Węzły chłonne - prawa strona ciała Węzły chłonne - lewa strona ciała

x

x

wyrostek
robaczkowy

Wyrostek robaczkowy x x x

x

x

wzgórze

x x x x

Wzgórze - prawa strona ciała

Wzgórze - lewa strona ciała

zęby

x x Zęby (zębina) - prawa strona ciała Zęby (zębina) - lewa strona ciała

Zęby (prawa strona ciała) - szkliwo

Zęby (lewa strona ciała) - szkliwo

żołądek

x Żołądek - duża krzywizna x x

x

Żołądek - mała krzywizna

 

 

Podkategorie

Endoderma     Liczba artykułów: 64
Mezoderma sterowana przez móżdżek     Liczba artykułów: 10
Mazoderma sterowana przez łożysko     Liczba artykułów: 35
Ektoderma     Liczba artykułów: 68

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium