krokus  

Tabela Hamera - podział organów według listków zarodkowych

Dr Hamer stworzył diagnostyczną Tabele, którą można przyrównać do Tablicy Mendelejewa, jaką znamy z nauki przyrodniczej, chemii...

Dopiero podział objawów według przynależności części organów, na którym występowały, umożliwił doktorowi odkrycie kompleksowej systematyki.

Uwaga! Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do szczegółowych opisów zawartych w tabeli.

 

 

organ

endoderma

mezoderma móżdżku i mezodcerma łożyska

ektoderma

ogniska Hamera

ogniska Hamera

Ogniska Hamera

Ogniska Hamera

ogniska hamera

ogniska hamera

po lewej stronie
pnia mózgu

po prawej stronie
pnia mózgu

po lewej stronie
móżdżku i łożyska

po prawej stronie
móżdżku i łożyska

po lewej stronie kory mózgowej

po prawej stronie
kory mózgowej

unerwienie nieskrzyżowane unerwienie skrzyżowan unerwienie skrzyżowane
w narządach parzystych zmiany na narządzie po lewej stronie ciała w narządach parzystych zmiany na narządzie po prawej stronie ciała w narządach parzystych zmiany na narządzie
po prawej stronie ciała
w narządach parzystych zmiany na narządzie
po lewej stronie ciała
w narządach parzystych zmiany na narządzie po prawej stronie ciała albo zmiana funkcji narządu w narządach parzystych zmiany na narządzie po lewej stronie ciała albo zmiana funkcji narządu

 

chrząstka

x x Chrząstka - prawa strona ciała Chrząstka - lewa strona ciała x x

dwunastnica

x Dwunastnica - część endodermalna x x x Dwunastnica - opuszka

gardło

Gardło - część podśluzówkowa po lewej stronie Gardło - część podśluzówkowa po prawej stronie x x x x

gruczoł
krokowy

Gruczoł krokowy - lewa strona Gruczoł krokowy - prawa strona x x x x

jajnik

Jajnik lewy - część zarodkowa Jajnik prawy - część zarodkowa Jajnik prawy - część miąższowa Jajnik lewy - część miąższowa x x

jajowody

Jajowód - lewa strona Jajowód - prawa strona x x x x

jądro

Jądro lewe - komórki rozrodcze Jądro prawe - komórki rozrodcze Jądro prawe - część miąższowa Jądro lewe - część miąższowa x Pęcherzyki nasienne

jama ustna

Jama ustna - nabłonek prajelita - lewa strona Jama ustna - nabłonek prajelita - prawa strona x x Jama ustna (prawa strona) - nabłonek płaski Jama ustna (lewa strona) - nabłonek płaski

jelito
cienkie

Jelito cienkie - kręte


 Jelito - gałąź wyprowadzająca / umięśnienie gładkie

Jelito cienkie - czcze


 Jelito - gałąź wprowadzające / umięśnienie gładnie

x x x x

jelito
grube

Okrężnica


Jelito - gałąź wyprowadzająca / umięśnienie gładkie

x x x x x

kości

x x Kości - prawa strona ciała Kości - lewa strona ciała x x

krtań

x x x x

Krtań - nabłonek płaski


Krtań - (motoryka) astma krtaniowa

x

macica

macica lewa strona endometrium
Macica - umięśnienie gładkie lewej strony
macica - prawa strona endometrium
Macica - umięśnienie gładkie prawej strony
Macica - część umięśnienia prążkowanego x Macica - nabłonek płaski szyjki macicy x

mięśnie
prążkowane

x x Mięśnie prążkowane - prawa strona ciała Mięśnie prążkowane - lewa strona ciała Mięśnie prążkowane (motoryka) - prawa strona ciała Mięśnie prążkowane (motoryka) - lewa strona ciała

migdały

Migdały - lewa strona Migdały - prawa strona x x x x

naczynia
krwionośne

Naczynia krwionośne - umięśnienie gładkie, lewa strona ciała

Naczynia krwionośne - umięśnienie gładnie, prawa strona ciała

Tętnicze naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - prawa strona ciała


Żylne naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - prawa strona ciała

Tętnicze naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - lewa strona ciała


Żylne naczynia krwionośne (poza wieńcowymi) - lewa strona ciała

Naczynia wieńowe żylne Naczynia wieńcowe tętnicze

naczynia
limfatyczne

x x Naczynia limfatyczne - prawa strona ciała Naczynia limfatyczne - lewa strona ciała x x

nadnercze

Nadnercze lewe - rdzeń Nadnercze prawe - rdzeń Nadnercze - kora / prawa nerka Nadnercze - kora / lewa nerka x x

nerka

Nerka lewa - cewka zbiorcza Nerka prawa - cewka zbiorcza Nerka prawa - część miąższowa Nerka lewa - część miąższowa

Nerka prawa - miedniczki moczowe


Nerka prawa - moczowód

Nerka lewa - miedniczki moczowe


Nerka lewa - moczowód

nos

x x x x

Nos prawa strona - ektodermalny nabłonek śluzowy


Zatoki przynosowe - prawa strona

Nos lewa strona - ektodermalny nabłonek śluzowy


Zatoki przynosowe - lewa strona

odbyt

Odbyt - endodermalna warstwa podśluzówkowa x Odbyt - mięśnie zwieracze x

Odbyt (rectum) - ektodermalny nabłonbek

x

odbytnica

Odbytnica x x x x x

oko

Oko lewe - tęczówka

 

Oko prawe - tęczówka

 

  x

Oko prawe - ciało szkliste


Lewa strona obu oczu - siatkówka


Oko prawe - soczewka


Oko prawe - rogówka


Oko prawe - spojówka i powieka (błona wewnętrzna)

Oko lewe - ciało szkliste


Prawa strona obu oczu - siatkówka


Oko lewe - soczewka


Oko lewe - rogówka


Oko lewe - spojówka i powieka (błona wewnętrzna)

Gruczoły łzowe - lewa strona

Gruczoły łzowe - prawa strona    

przewody odprowadzające gruczołów łzowych (prawa strona ciała)

przewody odprowadzające gruczołów łzowych (lewa strona ciała)

osierdzie

x x Osierdzie - prawa strona Osierdzie - lewa strona

x

x

oskrzela

x Płuca - oskrzela / komórki kubkowe x x

x

Płuca - oskrzela (nabłonek płaski)


Płuca - oskrzela (motoryka)

otrzewna

x x Otrzewna - prawa strona Otrzewna - lewa strona

x

x

penis

Penis - komórki produkujące smegmę x x x

x

x

pęcherz
moczowy

  Pęcherz - trigonum vesicae Pęcherz - prawa strona / mięśnie prążkowane Pęcherz - lewa strona / mięśnie prążkowane

Pęcherz - prawa strona (ektodermalny nabłonek)


Cewka moczowa - prawa strona

Pęcherz - lewa strona (ektodermalny nabłonek)


Cewka moczowa - lewa strona

pępek

Pępek - część endodermalna x x x

x

x

pierś

x x Pierś prawa - gruczoły mleczne Pierś lewa - gruczoły mleczne

Pierś - prawa (przewody mleczne)

Pierś - lewa (przewody mleczne)

płuca

Płuca - pęcherzyki płucne/lewa strona Płuca - pęcherzyki płucne/prawa strona Opłucna - prawe płuco Opłucna - lewe płuco

x

Płuca - oskrzela (nabłonek płaski)


Płuca - oskrzela (motoryka)

podnie-
bienie

Podniebienie - lewa strona Podniebienie - prawa strona  x  x

x

pochwa

Pochwa - gruczoły Bartolina x x x

Pochwa - nabłonek płaski

x

przełyk

x Przełyk - dolna trzecia część x x

Przełyk - nabłonek płaski błony śluzowej (górne dwie trzecie części - prawa strona)

Przełyk - nabłonek płaski błony śluzowej (górne dwie trzecie części - lewa strona)

przysadka

Przysadla - lewa strona Przysadka - prawa strona x x

x

x

przytarczyce

Przytarczyce - lewa strona Przytarczyce - prawa strona x x

x

x

serce

x x

Serce-lewa strona/ umięśnienie prążkowane


Osierdzie - prawa strona

Serce-prawa strona/ umięśnienie prążkowane


Osierdzie - lewa strona

Serce - wieńcowe naczynia żylne

Serce - wieńcowe naczynia tętnicze

skóra

x x Skóra właściwa - prawa strona ciała Skóra właściwa - lewa strona ciała

Skóra - ektodermalny nabłonek (prawa strona ciała)


Owłosienie - prawa strona ciała

Skóra - ektodermalny naskórek (lewa strona ciała)


Owłosienie - lewa strona ciała

skrzela

x x x x

Szczątkowe łuki skrzeli - prawa strona ciała

Szczątkowe łuki skrzeli - lewa strona ciała

śledziona

x x x Śledziona - tkanka miąższowa

x

x

ślinianki
podjęzykowe

Ślinianki podjęzykowe - lewa strona Ślinianki podjęzykowe - prawa strona x x

Ślinianki podjęzykowe (przewody) -prawa strona

Ślinianki podjęzykowe (przewody) - lewa strona

ślinianki
przyuszne

Ślinianki przyuszne - lewa strona Ślinianki przyuszne - prawa strona x x

Ślinianki przyuszne (przewody) - prawa strona

Ślinianki przyuszne (przewody) - lewa strona

tarczyca

Tarczyca - część groniasta po lewej stronie Tarczyca - część groniasta po prawej stronie x x

Tarczyca (prawa strona) - szczątkowe przewody

Tarczyca (lewa strona) - szczątkowe przewody

tkanka
łączna

x x Tkanka łączna - prawa strona ciała Tkanka łączna - lewa strona ciała

x

x

tkanka
tłuszczowa

x x Tkanka tłuszczowa - prawa strona ciała Tkanka tłuszczowa - lewa strona ciała

x

x

trzustka

x Trzustka - część gruczołowa x x


Trzustka - komórki alfa wysepek trzustki

Trzustka - przewody odprowadzające


Trzustka - komórki beta wysepek trzustki

ucho

Ucho lewe - środkowe


Ucho lewe - trąbka Eustachiusza

Ucho prawe - środkowe


Ucho prawe - trąbka Eustachiusza

x x

Ucho prawe - ektodermalna część

Ucho lewe - ektodermalna część

wątroba

x Wątroba - część gruczołowa x x

x

Wątroba - przewody odprowadzające

węzły
chłonne

x x Węzły chłonne - prawa strona ciała Węzły chłonne - lewa strona ciała

x

x

wyrostek
robaczkowy

Wyrostek robaczkowy x x x

x

x

wzgórze

x x x x

Wzgórze - prawa strona ciała

Wzgórze - lewa strona ciała

zęby

x x Zęby (zębina) - prawa strona ciała Zęby (zębina) - lewa strona ciała

Zęby (prawa strona ciała) - szkliwo

Zęby (lewa strona ciała) - szkliwo

żołądek

x Żołądek - duża krzywizna x x

x

Żołądek - mała krzywizna

 

 

Podkategorie

Endoderma     Liczba artykułów: 64
Mezoderma sterowana przez móżdżek     Liczba artykułów: 10
Mazoderma sterowana przez łożysko     Liczba artykułów: 35
Ektoderma     Liczba artykułów: 68

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium