krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Endoderma

Z powodu nieskrzyżowanego unerwienia pnia mózgu, zmiany widoczne są po tej samej stronie ciała jak lokalizacja HH w mózgu!

Oznacza to, że HH® zlokalizowane po prawej stronie pnia, dają objawy po prawej stronie ciała, a HH® zlokalizowane po lewej stronie pnia mózgu, dają objawy po lewej stronie ciała.

Zapamiętaj!

Pień mózgu unerwia części endodermalne parzystych narządów nieskrzyżowanie, dlatego nie odgrywa żadnej roli ani ręczność (prawo-, lewo-) osobnika, ani płeć, ani poziom hormonów!

Konflikty biologiczne, przyporządkowane endodermie są związane z "kęsem". Powstają z powodu: nie móc pobrać kęsa, nie móc przełknąć kęsa, nie móc strawić kęsa, nie móc wydalić kąsa, itp. Takie przyporządkowanie ma swoje ewolucyjne uzasadnienie.
Pmozgatrz: rozwój embrionu.

UWAGA! Umiejscowienia Ognisk Hamera na grafikach w tabeli diagnostycznej, w polu "Lokalizacja HH w mózgu", należy traktować bardziej jako schemat. "Czytanie" tomografii komputerowych wymaga dużej praktyki i powinno być przeprowadzane przez osoby znające bardzo dobrze Germańską. Aby móc ocenić sytuację osoby znajdującej się w SBS-sie (SBS-ach) w pełni jej złożoności, nie wystarczy w żadnym wypadku samo zdjęcie komputerowej tomografii! Do tego potrzebne są informacje z wszystkich trzech płaszczyzn: z płaszczyzny psychicznej, płaszczyzny mózgowej oraz płaszczyzny narządu.

Osoba, która postępuje zgodnie z wiedzą Germańskiej musi być tego zawsze świadoma!

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 39 gości oraz 2 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium