krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Mazoderma sterowana przez łożysko

Z powodu skrzyżowanego unerwienia łożyska,
zmiany widoczne po prawej stonie ciała są unerwione przez lewą stronę, a zmiany po lewej stronie ciała są unerwione przez prawą stronę Łożyska nowego mózgu

mozgOznacza to, że HH® zlokalizowane po prawej stronie mózgu, dają objawy po lewej stronie ciała, a HH® zlokalizowane po lewej stronie mózgu, dają objawy po prawej stronie ciała. Zapamiętaj! U osobników praworęcznych (również zwierząt) objawy po prawej stronie ciała wywołane są przeżytym konfliktem (konfliktami) biologicznym typu "partner", natomiast objawy po lewej stronie ciała spowodowane są przeżytym konfliktem  (konfliktami) biologicznym typu "matka/dziecko". U osobników leworęcznych (również zwierząt) jest odwrotnie: prawa strona reaguje na konflikty typu "matka/dziecko", a lewa strona ciała na konflikt (konflikty) typu "partner".


Zapamiętaj!

Aby ustlić treść biologicznego konfliktu, który spowodował wystąpienie DHS-u i włączenie SBS-u, musimy wiedzieć, który z parzystych narządów jest dotknięty zmianą oraz czy osobnik jest prawo- czy leworęczny!

Zwracamy uwagę, że umiejscowienia Ognisk Hamera na grafikach w tabeli diagnostycznej, w polu "Lokalizacja HH w mózgu", należy traktować schematycznie. "Czytanie" tomografii komputerowych wymaga dużej praktyki i powinno być przeprowadzane przez osoby znające bardzo dobrze Germańską. Aby móc ocenić sytuację osoby znajdującej się w SBS®-sie (SBS®-ach) w pełni jej złożoności, nie wystarczy w żadnym wypadku samo zdjęcie komputerowej tomografii! Do tego potrzebne są informacje z wszystkich trzech płaszczyzn: z płaszczyzny duchowej, płaszczyzny mózgowej oraz płaszczyzny narządu. Terapeuta, który postępuje zgodnie z wiedzą Germańskiej musi być tego zawsze świadom!

 Ponieważ schemat mózgu,  którego dr Hamer używa w swoich publikacjach,  jest za mało czytelny, jeżeli chodzi o wielkość zajmoanych obszarów poszczególnych części mózgu, przedstawiam dodatkowy schematprzybliżony oryginałowi mózgu- na którym widoczna jest oryginalna w przybliżeniu wielkość obszarów, jakie zajmują poszczególne części mózgu. Jak widać, łożysko nowego mózgu zajmuje cały obszar nowego mózgu znajdujący się pod korą mózgową. Ze schematu standardowego, używanego w opracowaniach doktora Hamera wynikałoby, że łożysko zajmuje dużo mniejszy obszar. Mam nadzieję, że niniejsza grafika wyjaśni czytelnikom lepiej te proporcje.

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 40 gości oraz 2 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium