krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Ektoderma

Z powodu skrzyżowanego unerwienia w korze mózgowej, w narządach parzystych widoczne są zmiany po przeciwnej stronie ciała jak lokalizacja HH® w mózgu!

mozg

 

Oznacza to, że HH® zlokalizowane po prawej stronie kory mózgowej, dają objawy po lewej stronie ciała, a HH® zlokalizowane po lewej stronie kory mózgowej, dają objawy po prawej stronie ciała.

 

 

Zapamiętaj! 

W korze mózgowej ważna jest zarówno prawo-, lewo-ręczność osobnika jak i poziom hormonów. Aby móc ustalić treść konfliktu (na podstawie rozmowy z osobą dotkniętą objawami oraz komputerowej tomografii mózgu) musimy mieć już więcej danych. Np. jakiej płci jest osobnik (również zwierzę), czy przyjmuje hormony, w jakim jest wieku...itd.

W korze mózgowej mamy również do czynienia z SBS®-ami, które nie powodują zmian organicznych tylko zmiany funkcji organów, np. cukrzyca, paraliż, itd...

UWAGA! Umiejscowienia Ognisk Hamera na grafikach w tabeli diagnostycznej, w polu "Lokalizacja HH w mózgu", należy traktować bardziej jako schemat. "Czytanie" tomografii komputerowych wymaga dużej praktyki i powinno być przeprowadzane przez osoby znające  dobrze Germańską i mające z nią bogate doświadczenie. Aby móc ocenić sytuację osoby znajdującej się w SBS®-sie (SBS®-ach) w pełni jej złożoności, nie wystarczy w żadnym wypadku samo zdjęcie komputerowej tomografii! Do tego potrzebne są informacje z wszystkich trzech płaszczyzn: z płaszczyzny psychicznej, płaszczyzny mózgowej oraz płaszczyzny narządu.

Terapeuta, który postępuje zgodnie z wiedzą Germańskiej musi być tego zawsze świadom!

Ponieważ schemat mózgu, którego dr Hamer używa w swoich publikacjach, może być dla osoby nie posiadającej wystarczającej wiedzy anatomicznej za mało czytelny, jeżeli chodzi o relację wielkości obszarów poszczególnych części mózgu, przedstawiamy dodatkowy schemat-przybliżony oryginałowi mózgu- na którym widoczna jest oryginalna w przybliżeniu wielkość obszarów, jakie zajmują poszczególne części mózgu. Jak widać, kora mózgowa obejmuje jak "płaszcz" cały nowy mózg. Ze schematu standardowego, używanego w opracowaniach doktora Hamera wynikałoby, że kora zajmuje dużo większy obszar. Mam nadzieję, że niniejsza grafika wyjaśni czytelnikom lepiej te proporcje.

 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 27 gości oraz 2 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium