krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Mezoderma sterowana przez móżdżek

Z powodu skrzyżowanego unerwienia w móżdżku, zmiany widoczne są po przeciwległej stronie ciała jak lokalizacja HH w mózgu!

Oznacza to, że HH® zlokalizowane po prawej stronie móżdżku, dają objawy po lewej stronie ciała, a HH® zlokalizowane po lewej stronie móżdżku, dają objawy po prawej stronie ciała.

Zapamiętaj!

W konfliktach móżdżku od ręczności zależy po której stronie móżdżku pojawi się HH po przeżyciu DHS-u

U osobników praworęcznych (również zwierząt) objawy po prawej stronie ciała spowodowane są konfliktem (konfliktami) typu "partner", natomiast objawy po lewej stronie ciała spowodowane są przeżytym konfliktem (konfliktami) typu "matka/dziecko". U osobników leworęcznych (również zwierząt) jest odwrotnie: prawa strona reaguje na konflikty typu "matka/dziecko", a lewa strona ciała na konflikty typu "partner". Aby znaleźć treść konfliktu, który spowodował włączenie SBS®-u, musimy wiedzieć, który z narządów (również który z parzystych) jest dotkmozgnięty zmianą oraz czy osobnik jest prawo- czy leworęczny!

UWAGA! Umiejscowienia Ognisk Hamera na grafikach w tabeli diagnostycznej, w polu "Lokalizacja HH w mózgu", należy traktować bardziej jako schemat. "Czytanie" tomografii komputerowych wymaga dużej praktyki i powinno być przeprowadzane przez osoby znające bardzo dobrze Germańską. Aby móc ocenić sytuację osoby znajdującej się w SBS-sie (SBS-ach) w pełni jej złożoności, nie wystarczy w żadnym wypadku samo zdjęcie komputerowej tomografii! Do tego potrzebne są informacje z wszystkich trzech płaszczyzn: z płaszczyzny psychicznej, płaszczyzny mózgowej oraz płaszczyzny narządu.

Terapeuta, który postępuje zgodnie z wiedzą Germańskiej musi być tego zawsze świadom!

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 21 gości oraz 2 użytkowników.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium