krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Cykl seminaryjny - wiosna 2018

Każda osoba zainteresowana rzetelnym kształceniem w zakresie wiedzy Germańskiej proszona jest o przesłanie przez nasz portal wypełnionego formularza zgłoszeniowego na wybrany cykl seminaryjny:
http://germanska.pl/index.php/ksztalcenie/terminy-seminariow

Samo wysłanie zgłoszenie nie jest jeszcze wiążące, to znaczy nie zobowiązuje do uczestnictwa.
Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktuję się osobiście z osobą zainteresowaną rzetelnym kształceniem w Germańskiej (twającym kilka lat) w celu przeprowadzenia obligatoryjnej rozmowy wstępnej i przekazuję wszystkie szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w seminarium, w tym również cenę.
Przekazane przeze mnie informacje pomagają przyszłemu uczestnikowi w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia rzetelnego samo-kształcenia w naszym Programie Edukacyjnym.

Dopiero po przeprowadzeniu rozmowy zainteresowana osoba otrzymuje  ode mnie mail (jeżeli w dalszym ciągu sobie tego życzy) z numerem konta oraz adresem naszych spotkań. Dopiero dokonanie wpłaty obliguje do uczestnictwa w naszym Programie.

Ponieważ grupą docelową naszego Programu Edukacyjnego jest rodzina, oferujemy rodzinom specjalną ofertę.
Istnieje również możliwość powtarzania stopni seminaryjnych za symboliczną opłatą. Szczegółowe Informacje odnośnie tej opcji otrzymują już uczestnicy naszych spotkań seminaryjnych.

 

W polach formularza proszę nie wpisywać polskich znaków!

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Pole wymagane
terminy
Imię *
Nazwisko *
Ulica, nr domu *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *
Identyfikator Skype
Jestem dostępna/dostępny na Skype w czasie:

Wybierz termin:


Seminarium II stopnia *
(3 dni) 07.,08.,09.06.2019 (10:00 -14:45)

W seminarium II-go stopnia mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci I-go stopnia, którzy zaliczyli kolokwium z materiału I-go stopnia na  6 tygodni przez terminem II stopnia.


Seminarium III stopnia planowane na 08.,09.,10.11.2019  (3 dni od 10:00-14:45)

W seminarium III-go stopnia mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci II-go stopnia po zaliczeniu kolokwium z zakresu II-go stopnia najpóźniej 6 tygodni przed terminem III stopnia.


Zgłaszam uczestnictwo osób *
jedna
dwie
więcej
Uczestnictwo w seminarium *
brałam/brałem udział
nie brałam/nie brałem udziału
Oświadczam, że znam *
tematykę Germańskiej i chcę ją zgłębić
Oświadczam, że *
zapoznałam/zapoznałem się z zakładką “ważne od tego zacznij“

Link do ważne od tego zacznij!

Nagrania audio i video są w trakcie seminarium niedozwolone.

Przyjmuję do wiadomości,że *
Program Edukacyjny przeznaczony jest zasadniczo dla osób spoza działalności terapeutycznej.

Uczestnikowi lub absolwentowi seminarium, który zajmuje się "terapią" i wiąże swoją działalność z wiedzą Germańskiej, zostanie zablokowany dostęp do materiałów na portalu.

 

Proforms
Reload

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 134 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni wiedzy Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium