krokus  

Germańska dotyczy okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Diagnozy medycyny szkolnej

W diagnostyce medycyny szkolnej nie uwzględnia się faktu, że różne części każdego narządu posiadają inną budowę histologiczną. Z Germańskiej wiemy, że jest to decydująca informacja, potrzebna w pracy diagnostycznej, gdyż w oparciu o nią lekarz może łatwo przyporządkować widoczne objawy do jednej z faz SBS-u. W praktyce oznacza to, że np. niektóre z tych funkcjonalnych części robią guzy w fazie aktywnej SBS-u (Przyrost komórek, a więc są diagnozowane jako rak. Wówczas pacjent musi przede wszystkim doprowadzić do zakończenia aktywności swojego biologicznego konfliktu) a inne części wykazują w fazie pcl przyrost komórek (One również są diagnozowane jako rak. W takim przypadku pacjent poradził sobie z aktywnością konfliktu i teraz powinien wiedzieć z jakimi objawami musi się liczyć w przebiegu tej fazy oraz jak powinien postępować).

Z powyższego powodu niemożliwa jest klasyfikacja "chorób" tylko według ich nazw, które opisują wyłącznie widoczne zmiany na narządach (na takiej klasyfikacji opiera się diagnostyka medycyny szkolnej). W Germańskiej Heilkunde mówimy o Sensownych Biologicznych Specjalnych Programach Natury (SBS) różnych części narządu, w przebiegu których obserwujemy proces zmieniania się objawów. Zobacz również: Co to jest SBS?

Poniżej znajdziesz spis tzw. "chorób", których nazwy są używane przez medycynę szkolną. W Germańskiej Heilkunde posługujemy się jeszcze tą nomenklaturą, ale używając jej mamy na myśli wyłącznie objawy przynależne do konkretnego momentu SBS-u. Związane z tym opisem prognozy, jak i interpretacja tych objawów jest w Germańskiej Heilkunde jednak zupełnie inna.


 

     

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germańskiej

 

Odwiedza nas 29 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii odpowiadającej w pełni tej wiedzy, a więc zapewnienia tzw. terapeutów, że ich "leczenie" uwzględnia odkrycie doktora Hamera nie odpowiada prawdzie, tylko służy zwiększeniu ilości własnych delikwentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium