Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Wybrane diagnozy
krokus  

Diagnozy medycyny szkolnej

W diagnostyce medycyny szkolnej nie uwzględnia się faktu, że różne części każdego narządu posiadają inną budowę histologiczną. Z Germańskiej wiemy, że jest to decydująca informacja, potrzebna w pracy diagnostycznej, gdyż w oparciu o nią lekarz może łatwo przyporządkować widoczne objawy do jednej z faz SBS-u. W praktyce oznacza to, że np. niektóre z tych funkcjonalnych części robią guzy w fazie aktywnej SBS-u (Przyrost komórek, a więc są diagnozowane jako rak. Wówczas pacjent musi przede wszystkim doprowadzić do zakończenia aktywności swojego biologicznego konfliktu) a inne części wykazują w fazie pcl przyrost komórek (One również są diagnozowane jako rak. W takim przypadku pacjent poradził sobie z aktywnością konfliktu i teraz powinien wiedzieć z jakimi objawami musi się liczyć w przebiegu tej fazy oraz jak powinien postępować).

Z powyższego powodu niemożliwa jest klasyfikacja "chorób" tylko według ich nazw, które opisują wyłącznie widoczne zmiany na narządach (na takiej klasyfikacji opiera się diagnostyka medycyny szkolnej). W Germańskiej Heilkunde mówimy o Sensownych Biologicznych Specjalnych Programach Natury (SBS) różnych części narządu, w przebiegu których obserwujemy proces zmieniania się objawów. Zobacz również: Co to jest SBS?

Poniżej znajdziesz spis tzw. "chorób", których nazwy są używane przez medycynę szkolną. W Germańskiej Heilkunde posługujemy się jeszcze tą nomenklaturą, ale używając jej mamy na myśli wyłącznie objawy przynależne do konkretnego momentu SBS-u. Związane z tym opisem prognozy, jak i interpretacja tych objawów jest w Germańskiej Heilkunde jednak zupełnie inna.


 

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 94 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium