Warnung
/public_html/germanska.pl/templates/germanska2.5-3kol/roboty.gif
Z uwagi na Państwa dobro namawiamy Państwa, by z dużą konsekwencją, wytrwałością i odwagą dopytywać tych, którzy deklarują, że "leczą" według wiedzy Germańskiej.
Pytajcie ich, na jakiej podstawie tak twierdzą?
Skąd czerpali swoją wiedzę?
Na ile to źródło wiedzy jest związane z oryginalnymi tekstami doktora Hamera?
Przejście trzech stopni seminariów z pewnością nie upoważnia do twierdzenia, że ktoś potrafi "leczyć" czy "edukować" innych ludzi.
Seminaria służą temu, żebyście Państwo sami kształtowali swoje rozumienie biologicznych procesów, a nie temu, byście dalej oddawali się w ręce domniemanych "specjalistów" Germańskiej.
Ludzie, którzy powołują się na wiedzę Germańskiej i twierdzą, że są jej specjalistami, czy terapeutami, tak naprawdę nie chwycili istoty naszego przekazu.
Głęboko mylą się, że ich szczątkowa wiedza wystarcza...
Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy Państwa zdrowia, a nawet życia.


Germańska - wytyczne
krokus  

Germańska - wytyczne

Coin, Hiszpania, 21. grudnia 2006

  1. W ramach Germańskiej Nowej Medycyny nie ma miejsca na striptiz rodzinny (Ustawiania).
  2. W Germańskiej Nowej Medycynie również nie stosuje się statystyki oraz treningów mentalnych, tzw. councelling, mind- czy brain-storming w sensie Syjon-tologi, w celu uzależnienia pacjenta od terapeuty.
  3. Również każdy rodzaj oddziaływania hipnozą na pacjenta, podczas której staje się on tylko obiektem, jest  w Germańskiej Nowej Medycynie kategorycznie wykluczony.
  4. Nie do przyjęcia są też psychiatryczne techniki typu „hau-ruck”. 

Germańską należy rozumieć jako medycynę wolności, szczególnie wolności pacjenta. Najważniejszą jej zasadą jest ostrożne obchodzenie się z pacjentem, który obdarował swego lekarza zaufaniem. Lekarzowi (terapeucie) nie wolno traktować pacjenta z góry. Lekarz również nie powinien mieć prawa do samodzielnego decydowania o pacjencie - bez jego udziału - co do tej pory należy w medycynie szkolnej do normalnego postępowania. W Germańskiej przyjacielska relacja między pacjentem i lekarzem powinna charakteryzować się całkowitą suwerennością, stojących na tym samym poziomie ludzi. Przy czym każde naruszenie zaufania należy ocenić, jako naruszenie tajemnicy lekarskiej.

Tylko dzięki takiemu podejściu, możliwe jest prawdziwe zachowanie godności, zarówno pacjenta jak i lekarza. Jest rzeczą samo przez się zrozumiałą, że takie wysoce etyczne postępowanie oraz poziom relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem, są możliwe tylko w  prawym i praworządnym państwie.

Dr med. mgr teol. Ryke Geerd Hamer

Germańskiej uczymy się dla siebie!

Program Edukacyjny przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
  Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Zobacz:
Naszym zadaniem jest rzetelny przekaz wiedzy Germań
skiej

Odwiedza nas 95 gości oraz 1 użytkownik.

Dystansujemy się od wszelkich ugrupowań czy terapeutów "stosujących" w swojej  działalności gospodarczej wiedzę Germańskiej. Dziś nie jest możliwe prowadzenie terapii zgodnie z wiedzą Germańskiej, a więc powoływanie się sog. terapeutów czy lekarzy na tę wiedzę służy wyłącznie zwiększeniu liczby własnych pacjentów.

Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Dostępne materiały z seminarium