Nowe wyniki badań!
Skuteczność chemioterapii według badań prowadzonych przez 20 lat, wynosi 2,2% !

W czasopiśmie Clinical Oncology  ukazał się niedawno artykuł australijskich profesorów, pt.: The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies. Autorzy przedstawiają dane dotyczące skuteczności chemioterapii, zebrane na podstawie badań przeprowadzonych w Australii i w USA  na przestrzeni ostatnich 20 lat. Wyniki tych badań są, łagodnie ujmując, druzgocące.

Mimo, że jak wynika z tych badań, skuteczność chemioterapii w Australii wynosi zaledwie 2,3%, a w USA jeszcze mniej, bo  zaledwie 2,1% (procentualna lość pacjentów, którzy po chemioterapii przeżyli 5 lat) w dalszym ciągu przekonuje się pacjentów chorych na raka, żeby korzystali z chemioterapii.

W Australii w badaniach brało udział 72.964, a w USA 154.971 pacjentów, korzystających z chemioterapii. A więc nikt nie może tutaj twierdzić, że badania te opierają się zaledwie na garstce pacjentów i dane te w związku z tym są nieistotne.

Autorzy stawiają słuszne pytanie, jak to jest możliwe, żeby terapia, która daje tak małe szanse na przeżycie, wykazywała w satystystykach tak wysoki obrót.

Jeszcze wyraźniej widać fiasko tej "terapii", jeżeli przyglądniemy się jej wątpliwej skuteczności w poszczególnych rodzajach raka (na przestrzeni ostatnich 20-tu lat). 

Od 1985 roku w Stanach Zjednoczonych skuteczność chemioterapii jest równa zeru przy następujących nowotworach:

Rak trzustki
Mięsak
Czerniak złośliwy
Rak jajnika
Prostata
(W przypadku prostaty przeanalizowanych zostało w USA ponad 23.000 przypadków).
Rak nerek
Rak pęcherza
Guzy mózgu
Szpiczak mnogi

Ale nawet tzw. „sukcesy” chemioterapii są więcej jak wątpliwe. W przypadku raka piersi suksesy leczenia wynosiły 1,4%, przy raku jelita 1,0%, a w przypadku raka żołądka 0,7%. Na te badania wydano miliardy dolarów, które kasowały przede wszystkim duże organizacje zajmujące się rakiem.
Każdego logicznie myślącego człowieka powinny te dane przynajmniej zastanowić... Zgadnijcie z jaką reakcją mamy za to do czynienia? Dokładnie z odwrotną , stara się nas przekonać, że w ostatnich dziesięcioleciach postąpiono słusznie... w tej sytuacji utrata twarzy oznaczałaby całkowitą porażkę. (Koniec cytatu)

Na następnej stronie znajdziesz dokładne dane "leczonych" chemioterapią pacjentów z Australii i z USA, którzy mieli nadzieję, że dzięki temu leczeniu stan ich zdrowia się poprawi. Zaakceptowali nawet okropne skutki uboczne, jakie tej pseudo-terapii towarzyszą.
Osobliwe jest podobieństwo wyników!

poniższy tekst pochodzi z oryginalnego źródła:

http://www.burtongoldberg.com/home/burtongoldberg/contribution-of-chemotherapy-to-five-year-survival-rate-morgan.pdf

artykuł “The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies” z czasopisma Clinical Oncology, 2004
Efekty leczenia cytotoksyczną (zabijającą komórki) chemioterapią australijskiego i amerykańskiego pacjenta (czas przeżycia limitowany do 5 lat)

 (tebela 1 i tabela 2 ujęte razem; Dane z okresu: styczenń 1990 -  styczeń 2004)

Nowotwór złośliwy

ICD-9
International Classification of Diseases (WHO-Katalog)

Kraj

Liczba chorych na raka

Absolutna liczba osób, które przeżyły 5 lat po chemioterapii

Procentowe ujęcie ilości osób, które przeżyły 5 lat po chemioterapii

głowa i szyja
(head and neck)

140-149
160,161

Australia
2.486
6.3
2,5%
USA 5.139 97 1,9%

przełyk
(oesophagus)

150

Australia

1.003 54 5,4%
USA 1.521 82 5,4%

żołądek
(stomach)

151 Australia 1.904 13 0,7%
USA 3.001 20 0,7%

jelito
(colon)

153 Australia 7.243 128 1,8%
USA 13.936 146 1,0%

odbytnica
(rectum)

154 Australia 4.036 218 5,4%
USA 5.533 189 3,4%

trzustka
(pankreas)

157 Australia 1.728 - -
USA 3.567 - -

płuca
(lung)

162 Australia 7.792 18 1,5%
USA 20.741 410 2%

mięsaki tkanki miękkiej
(soft tissue sarcoma)

171 Australia 665 - -
USA 858 - -

czerniak złośliwy
(melanoma)

172 Australia 7.811 - -
USA 8.646 - -

pierś
(breast)

174 Australia 10.661 164 1,5%
USA 31.133 446 1,4%

macica
(uterus)

179 +182 Australia 1.399 - -
USA 4.611 - -

szyjka macicy
(cervix)

180 Australia 867 104 12%
USA 1.825 219 12%

jajnik
(ovary)

183 Australia 1.207 105 8,7%
USA 3.032 269 1,9%
prostata
(prostate)
185 Australia 9.869 - -
USA 23.242 - -
jądra
(testes)
186 Australia 529 221 41,8%
USA 989 373 37,7%
pęcherz moczowy (bladder) 188 Australia 2.802 - -
USA 6.667 - -
nerki
(kidney)
189 Australia 2.176 - -
USA 3.722 - -
mózg
(brain)
191 Australia 1.116 55 4,9%
USA 1.824 68 3,7%
nieznane źródło 195-199 Australia 3.161 - -
USA 6.200 - -
chłoniaki nieziarnicze (non-Hodgin's lymphoma) 200 + 202 Australia 3.145 331 10,5%
USA 6,217 653 10,5%
ziarnica złośliwa (Hodgkin's disease) 201 Australia 341 122 35,8%
USA 846 341 40,3%
szpiczak mnogi
(multiple myeloma)
203 Australia 1.023 - -
USA 1.721 - -
Razem
(total)
- Australia 72.964 1.696 2,3%
    USA 154.971 3.313 2,1%

uczymy się dla siebie

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

       

Your IP: 18.233.111.242
42 ip check