W ostatnich 13-tu latach została przeprowadzona duża ilość badań w celu zweryfikowania słuszności praw Germańskiej. Większość z nich miała miejsce w jawnej formie. Dr Hamer domagał się tego również od profesorów Uniwersytetu w Tübingen. Był nawet skłonny przeprowadzić te badania "przy drzwiach zamkniętych". Niestety do dzisiaj Uniwersytet w Tübingen odmawia przeprowadzenia tej procedury.Potwierdzenie słuszności praw Germańskiej jest możliwe w oparciu o reguły nauk przyrodniczych podczas analizy każdej, dowolnie wybranej ilości przypadków chorobowych, jak również według dowolnie wybranej ich różnorodności.
Czym jest naukowa powtarzalność badań? Ażeby sprawdzić daną prawidłowość przyrodniczą, wystarczy publicznie udowodnić, że w każdym następnym eksperymencie ma miejsce dokładne powtórzenie jego efektów. W ten sposób postępuje się w ścisłych naukach przyrodniczych, jak fizyka i chemia. Ta reguła, mutatis mutandum, dotyczy również biologicznych praw natury w Germańskiej i to zarówno w przypadku każdej "choroby", jak i w przypadku "zachorowań na tę chorobę" u różnych pacjentów.
Podczas eksperymentu fizycznego, w doświadczeniu B nie używa się tego samego tworzywa, którego używano w doświadczeniu A, tylko podobne tworzywo. W chemii, do następnego doświadczenia nie używa się tej samej wody, tylko podobną wodę (H2O). Podobnie w każdym następnym badaniu organizmu nie można używać organizmu tego samego pacjenta, tylko badamy następnego pacjenta.
Odtworzenie biologicznych prawidłowości natury Germańskiej Nowej Medycyny w oparciu o chorobowe przypadki pacjentów jest w zasadzie sprawą prostą:
wszystkie procesy w organiźmie muszą przebiegać jednocześnie na trzech płaszczyznach, dodatkowo mamy dwie fazy zachorowania, jeżeli konflikt został zakończony (CL). Do tego mamy przed fazą sympatykotoniczną (faza aktywna), fazę normotonii, a po zakończeniu fazy wagotonicznej fazy pcl, fazę powrotu do normotonii. Zakończona faza pcl pozostawia po sobie blizny na wszystkich trzech płaszczyznach: psychicznej, mózgowej i organicznej i dlatego normotonię po fazie pcl możemy łatwo odróżnić od uprzedniej, "dziewiczej" fazy normotonii.
Mamy więc dane 4 fazy w każdej z tych trzech płaszczyzn i do tego w każdej z tych płaszczyzn trzy znamienne punkty (DHS®, CL® oraz KE). W sumie daje to 21 kryteriów, które możemy poddać dokładnemu badaniu według pięciu biologicznych prawidłowości.
Ponieważ 5 Biologicznych Praw zawierają przynajmniej 6 kryteriów, takich jak: wyniki badań histologicznych, topografii mózgowej i topografii narządowej oraz różnorodność konfliktowa i badania drobnoustrojów, otrzymamy dla tylko jednego przypadku aż 126 możliwych do skontrolowania i odtworzenia faktów (w optymalnym przypadku, kiedy możliwe jest prześledzenie wszystkich płaszczyzn).
Możliwość, że jakiś przypadek jest opisany przez wzajemnie się potwierdzających 126 faktów, jest wysoce nieprawdopodobna, a jeżeli już to wystąpi, to niezmiernie rzadko.
W przypadku, gdy pacjent cierpi na dwa zachorowania, które dodatkowo przebiegają po części równolegle, a częściowo przeplatają się, to wówczas możliwe do zbadania fakty nakładają się wzajemnie. W takim przypadku, ich ilość może się zwielokrotnić ( np. przy dwóch SBS-ach: 252).
Przy badaniu prawdopodobieństwo wystąpienia użytecznych faktów znacznie wzrasta. Nadzwyczaj ważną okolicznością, którą również należy uwzględniać przy sporządzaniu powyższego rachunku to: lokalizacja HH® w mózgu jest z góry przewidywalna. Oznacza to, że położenie tego jednego z wielu setek możliwych ośrodków sterowania jest z góry ustalone. Dodatkowo ten ośrodek - w wypadku zachorowania nazywamy go HH® (Ogniskiem Hamera) - musi posiadać określony, pasujący do danej fazy wygląd. Tak więc prawdopodobieństwo zgodności faktów dla tylko jednego przypadku zachorowania jest nadzwyczaj duże.
Pacjenci poddani badaniom posiadali po kilka swieżych nowotworów, niedowładów, cukrzyc oraz podobnych zachorowań i dla każdego z tych zachorowań musiały być spełnione wszystkie kryteria osobno!

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Odwiedza nas 143 gości oraz 1 użytkownik.

       

Your IP: 54.237.183.249
79 ip check