Obserwujemy zjawisko polegające na bezgranicznej lekkomyślności: istnieją osoby w Polsce, które krótko po wstępnym zapoznaniu się z Germańską prowadzą "terapię" i "diagnostykę", rzekomo według tej wiedzy.

Rozpoczynanie działalności terapeutycznej lub dydaktycznej po zapoznaniu się z portalem germanska.pl, czy po udziale w spotkaniach seminaryjnych jest dużym niebezpieczeństwem dla bliźnich.

Trudno jest w takim zachowaniu dostrzec intencje związane z niesieniem pomocy. Wygląda na to, że jest ono podyktowane wyłącznie motywami zarobkowymi. Doświadczenie nasze pokazuje, że ten brak odpowiedzialności jest tragiczny w skutkach.

Dlatego jeszcze raz przypominamy, że każdy uczy się Germańskiej wyłącznie dla siebie!

Chcesz korzystać z Germańskiej, to musisz być sam/sama dla siebie ekspertem tej wiedzy!

Nauka Germańskiej, to długoletni, trzytorowy proces poznawania:

  1. rzetelne poznawanie na drodze mentalnej (teoretyczna nauka wiedzy Germańskiej),
  2. rzetelne i bezkompromisowe rozwijanie rzetelności w stosunku do siebie samego (bezkompromisowe rozpoznawanie własnych odczuć)
  3. rzetelne poznawanie odkrycia dra Hamera na drodze praktycznej - zbieranie doświadczenia w oparciu o sprawdzanie słuszności odkrytych przez doktora Hamera zależności na samym sobie.

Germańska to wiedza na poziomie uniwersyteckim. Nie można jej w żadnym wypadku zmieniać, uzupełniać "alternatywami", uprościć, czy skrócić.

Ze smutkiem i jednocześnie przerażeniem obserwujemy jednak takie tendencje.

Zobacz również: ważna informacja

germańska dotyczy

okresu życia od momentu zapłodnionego jaja i kończy się ze śmiercią osobnika. Nie zajmuje się tym, co było przed poczęciem ani co będzie po jego śmierci. Dr Hamer nie wypowiada się na ten temat. Ogranicza się do tego, co może udowodnić. Jeżeli szukacie biologicznego konfliktu, to zawsze takiego, który wydarzył się w tym życiu!

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.

uczymy się dla siebie

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.

     

Your IP: 3.235.172.213
40 ip check